ASTERACEAEPAPATYAGİLLER

CİNSLER

ASTERACEAE - PAPATYAGİLLER

Bilimsel Betim:

Biryıllık, ikiyıllık, çokyıllık otsu bitkiler veya bazen çalılar, dokular sütlü ya da değil. Yapraklar almaşlı veya bazen karşılıklı, sitipulsuz (nadiren sitipulaya benzer), dümdüz, dişli, loplu veya çeşitli şekillerde derin parçalı. Birbirinden ayrı çiçekler genellikle çok sayıda (nadiren sadece 1), sapsız ve kapitulum içinde kümelenmiş 1 veya çok sayıda filari (involukrum bırakteleri) serisinden oluşmuş koruyucu bir involukrum ile sarılmış, nadiren birleşmiş; kapitulum bazen ikincil kapitulum benzeri (yalancı başlı) bir yapı içinde kümelenmiş. Kapitulum tablası çıplak veya pullarla (palealarla) sarılı, uzun tüylü veya kıllı. Çiçekler (çiçekçikler) üstdurumlu, ya tümü erdişi ve purotandroz, ya da dişi, erkek (en azından işlevsel olarak), veya eşeysiz (verimsiz). Çanak yumurtalık tepesinde tüy, kıl, pul veya aristalardan oluşan bir sorguç (papus) (meyvede genişleyen), veya ± kesintisiz korona (taç) halinde; bazen de sorguç hiç yok. Taçyapraklar birleşik, tüpsü (hunimsi veya aşağıda dar biçimde silindirik yukarıda çansı), ipliksi, dilsi veya nadiren iki dudaklı, genellikle 3-veya 5-dişli; nadiren yok. Sitamenler (4−)5, epipetal, filamentler genellikle serbest; anter sitilusla yuvarlak bir silindir halinde yanlamasına birleşik (örneğin birleşik başcıklı), nadiren serbest; açılan meyve içe dönük. Yumurtalık altdurumlu, 1-hücreli, tabanda tek anatrop tohumtaslaklı; sitilus genellikle yukarıda 2 dala bölünen, tüpsü çiçeklerin sitilusları çoğunlukla poleni anter silindirden süpüren toplayıcı (fırça) kıllar taşırlar. Meyve bir kapçık şeklinde (sipsela tipi aken), genellikle sapsız veya bir gagadan çıkmış (gagalı) kalıcı veya dökülücü sorguç (papus) taşır.

 

Kaynak:

Davis PH (1975). Asteraceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 5: 1.

Halk Betimi:

Papatyagiller ailesi” dünya çapında yayılış gösteren otsu bitkiler, çalılar veya az sayıda ağaçları içeren büyük ve geniş yayılışlı bir ailedir. Latince ismi “Asteraceae” kelimesi “yıldızpatı (Aster L.)” cinsinden türetilmiş olup, bu terim Yunanca’da “yıldız” anlamına gelmektedir.Eski ama hala geçerli olan “Compositae” ismi ise "kompozit" anlamına gelir,tek bir çiçek gibi görünen ve onlarca yada yüzlerce küçük çiçeğin bir arada olduğu karakteristik çiçek yapısını tasvir eder. Papatyagiller ailesi, dünyada 32500'den fazla türün bulunduğu en büyük ailedir.Papatyagiller ailesi özellikle kızartma yağları, yaban marulu, ayçiçek tohumları, enginar, tatlandırıcı maddeler, kahve yerine kullanılan maddeler ve bitkisel çayların elde edildiği ekonomik açıdan önemli bitkileri içerir. Birçok cinsi bahçe bitkisi olarakta önem arz etmektedir.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Asteraceae, Erişim Tarihi: 05.01.2016.

Anonim 2 (2017). State of the world’s plant, E-pdf: Royal Botanic Garden, Kew.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.