İbuflora Hakkında

İbuFlora Hakkında

Bu çalışma, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı’nın desteklediği 2015.03.01.818 nolu proje kapsamında üç yıllık bir süre içerisinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde aşağıda adı geçen proje ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir.Proje Ekibi

Doç. Dr. İsmail EKER (Proje Yürütücüsü)
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Bu sitenin ortaya çıkarılmasının temelini oluşturan projenin yürütücüsü ve bu sitenin yöneticisidir. Proje boyunca arazi çalışmalarının yapılması ve internet sayfasına verilerin hazırlanması ve sonrasında verilerin güncellenmesindan sorumludur.

Ayşe KAYA (Proje Araştırmacısı)
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Proje boyunca arazi çalışmalarının yapılması ve internet sayfasına verilerin hazırlanmasından sorumludur.

Aydın ÇELİK (Proje Araştırmacısı)
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD’nda Doç. Dr. İsmail EKER’in danışmanlığında Yüksek Lisans çalışmalarına devam etmektedir. Proje boyunca arazi çalışmalarının yapılması ve internet sayfasına verilerin hazırlanmasından sorumludur.

Naz EKER (Proje Araştırmacısı)
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Proje boyunca internet sayfasına verilerin hazırlanmasından ve sonrasında verilerin güncellenmesinden sorumludur.İbuFlora’nın önemi

Dünyada 270.000’in üzerinde bulunan bitki türünün yaklaşık 34.000’i tehlike altındadır. Türkiye’nin sahip olduğu endemik bitki zenginliğinin yanı sıra bu türlerin karşı karşıya olduğu tehlikeler de oldukça fazladır. Sanayileşme ve şehirleşme, tarımsal etkinlikler, küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri, habitat tahribi, kontrolsüz bitki toplanması/sökülmesi, zararlılarla mücadele gibi faktörler biyoçeşitliliği tehdit eden başlıca unsurlardır. Bu tehdit ve tehlikelerin, 2000 yılında % 45 olan biyoçeşitlilik potansiyelini 2030 yılında % 34-42 arasında bir düzeye düşüreceği beklenmektedir.


Şüphesiz biyolojik çeşitliliğin korunabilmesi toplumun bu konudaki bilinçlenmesine bağlıdır ve bunun temel yoluda var olanı tanımaktan ve tanıtmaktan geçer. Yapılan bilimsel çalışmaların halka ulaştırılması ve tanıtılmasıyla elde edilecek bilginin gelecek kuşaklara aktarılması bu amaca hizmet edecektir.


Bitkilerin bilimsel incelenmesi sonucu ortaya konulan bilimsel bilginin ve yüksek kaliteli bitki fotoğraflarının kitap veya broşür olarak sunulmasının yanı sıra özellikle internet sayfalarına taşınması halka ve doğaseverlere doğru bilginin ulaştırılması bakımından önemlidir.


“İbuFlora” ya da diğer adıyla “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kampüs Florası” adlı internet sitesinin oluşturulmasındaki amaçları şöyle sıralayabiliriz:


  1. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kampüs Florası envanterini ortaya koymak,
  2. Bitkiler hakkında doğru bilimsel bilgileri yüksek kaliteli fotoğraflarla destekleyerek toplumun her kesimine (bitki taksonomistinden doğasevere, yerliden yabancıya, küçükten büyüğe kadar) ulaştırmak,
  3. Üniversitelerde başta Biyoloji öğrencileri olmak üzere konuyla ilgili Ziraat, Eczacılık, Orman, Çevre ve Peyzaj alanlarında eğitim gören öğrencilerin interaktif öğrenimine katkı sağlamak,
  4. Halkı bitkiler ve biyoçeşitlilikkonularında bilinçlendirmek,
  5. İlk ve orta düzeyde eğitim gören öğrencilerin interaktif öğrenimine katkı sağlamak.

Bu internet sitesi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kampüsü’nün doğal florasını internet ortamına taşıyarak yayın hayatına başladığı tarihte (09.07.2017) alanında ilk olduğu için “Dünya’nın İlk Elektronik Kampüs (Üniversite) Doğal Florası” olarak anılacaktır.

Tüm Hakları Saklıdır.