İbuflora’ya nasıl atıf verilir?

Veritabanımızdaki bilgileri çalışmalarınızda kullanmak isterseniz, lütfen aşağıdaki şekilde atıfta bulunun:Eker İ, Kaya A, Çelik A, Eker N. (Atıf verilen yıl). “İbuflora (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kampüs Florası)”. http://www.ibuflora.com. Erişim Tarihi: gg.aa.yyVeritabanımızdaki tüm fotoğrafların yayın hakları saklıdır. Fotoğrafları çalışmalarınızda kullanmak isterseniz, izin almak suretiyle kar amacı gütmeyen yayınlarda kullanabilirsiniz. Bu durumda lütfen fotoğraf üzerindeki “ibuflora” yazısı ve logosunu silmeyin ve ilgili sayfanın arama bölümünü atıfta kullanın.

Tüm Hakları Saklıdır.