LAMIACEAEBALLIBABAGİLLER

CİNSLER

LAMIACEAE - BALLIBABAGİLLER

Bilimsel Betim:

Otsu bitkiler veya çalılar, genellikle salgılı ve hoş kokulu; gövdeler 4-köşeliveya değil. Yapraklar sitipulsuz, basit, bazen teleksi, daima karşılıklı. Çiçekdurumu temeldebıraktelerinveüst yaprakların koltuklarındatalkım şeklinde doğar ve yalancı çevrel çiçekdurumu halkaları (vertisillasterler) oluşturacak şekilde daralmış; vertisillasterlerbaşak, baş, salkım veya talkım çiçekdurumları şeklinde de olabilir. Çiçekler erselik veya ginodioyik bitkilerde erkek-verimsiz (işlev bakımından dişi). Bırakteler yapraklardan bariz farklı şekilde veya onlara benzer ('çiçekyaprakları' olarak adlandırılabilecekleri zaman); bırakteoller var veya yok. Çanak genellikle 5-loplu olup üstte 3-dişli ve altta 2-dişli parçalı, nadiren loplar veya dişler 1’e 1 ya da 1’e 4, veya çanak aktinomorf; damarlar 5−20. Taç birleşik, zigomorf ve iki dudaklı, genellikle belirsizce üst dudak 2-loplu (külahlı veya miğfersi), oraksı, düz veya ± içbükey, ve alt dudak (labellum)3-loplu; nadiren üst dudak indirgenmiş ve alt dudak 5-loplu, veya 1 üst ve 4 alt loplu, veya taç aktinomorf. Stamenler taça yapışık, 4 ve iki halka üzerinde (didinam) veya 2 (ve sitaminotlar genellikle mevcut); arkadaki (üst) çift genellikle öndeki (alt) çiftlerden daha kısa; anter tekaları 2 veya 1-gözlü, paralel veya birbirinden uzaklaşan (divergent), nadiren (Salvia L. türlerinde) uzamış konnektifler ile ayrılan. Yumurtalık üstdurumlu, 2-karpelli ve 4-tohumtaslaklı, 4-loplu. Sitilus ginobazik, nadiren yok,üstte kısa iki parçalı. Meyve 4 (nadiren daha az) kuru ( çok nadiren etli) fındıkçık tipinde, ıslandığı zaman müsilajlı (meyvası veya tohumu müsilajlı olup ıslandığında şişen) veya değil.

 

Kaynak:

Davis PH (1982). Lamiaceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 7: 36.

Halk Betimi:

Ballıbabagiller ailesi”, otsu bitkiler,çalılar, ağaçlar, veya nadiren sarmaşıklardan oluşur ve hemen hemen tüm dünya üzerinde yayılış gösterir. Bu familyanın temel karakteristiği dört köşeli gövdeye, karşılıklı dizilmiş yapraklara ve iki dudaktan oluşan güzel kokulu çiçeklere sahip olmasıdır.Genellikle aromatik bitkileri ve mutfakta sıklıkla kullanılan fesleğen (Ocimum L.), nane (Mentha L.), biberiye (Rosmarinus L.), adaçayı (Salvia L.), mercanköşk (Origanum L.), kekik(Thymus L.) ve lavanta (Lavandula L.) gibi baharatları içerir. Bu ailenin birçok üyesi, lezzet, koku ya da tıbbi özellikleri için yaygın olarak yetiştirilmektedir.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae/, Erişim Tarihi: 14.02.2016.

Anonim 2 (2016). http://www.britannica.com/plant/Lamiaceae/, Erişim Tarihi: 14.02.2016.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.