FABACEAEBAKLAGİLLER

CİNSLER

FABACEAE - BAKLAGİLLER

Bilimsel Betim:

Odunsu veya otsu bitkiler. Yapraklar almaşlı, genellikle sitipullu, iki teleksi, basitçe teleksi, parmaksı, üç yaprakçıklı veya basit (sıklıkla tek yaprakçıklı ya da yaprak benzeri). Çiçekler aktinomorf veya zigomorf, altdurumlu ve bazen orta durumlu, genellikle erselik ve salkımlar, başaklar veya şemsiyeler halinde ya da tek çiçekli. Çanakyapraklar (4−)5, tek çanakyapraklar (çiftler olan çanakyaprakların dışındaki çanakyaprak) daima öndedir. Taçyapraklar (l−)5, tomurcukta çenetsi veya kiremitvari, serbest veya nadiren kısmen yakınlaşan. Sitamenler 4-çok sayıda, genellikle 10, tümü bir tüp içinde birleşik  (monadelfus) veya üst sitamen serbest (diyadelfus), veya tümü serbest. Karpel 1, üst durumlu, kenarsal pilasentalanmalı. Meyve bakla (hem karın (tohumtaslağı taşıyan) hem de sırt (tohumtaslağı taşımayan) dikişizleri boyunca çatlayan), veya olgunlukta kendiliğinden çatlamayan, bazen meyve tek tohumlu kısımlara ayrılır (boğumlu bakla). Tohumlar 1-çok sayıda.

 

Kaynak:

Davis PH (1972). Leguminosae, Şu Eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 3: 1.

Halk Betimi:

Baklagiller ailesi”, çokyıllık ağaçlar ve çalılar veya tekyıllık otsu bitkilerden oluşan ve dünya çapında yayılışı bulunan bitkilerdir. Bu aile tür sayısı bakımından üçüncü büyük kara bitki ailesidir. Latince’den gelen isminde “faba” kelimesi, basit olarak fasulye anlamına gelir. Ekonomik ve kültürel açıdan çok önemli olan baklagiller ailesinin yenilebilir sebze çeşitleri fazladır. Sebze olarak kullanımlarının yanı sıra özellikle yağ, boya ve doğal zamklar da elde edilir.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Fabaceae/, Erişim Tarihi: 09.02.2016.

Anonim 2 (2016). http://www.britannica.com/plant/Fabaceae/, Erişim Tarihi: 09.02.2016.

Anonim 3 (2016). http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/fab.htm/, Erişim Tarihi: 09.02.2016.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.