APIACEAEMAYDANOZGİLLER

CİNSLER

APIACEAE - MAYDANOZGİLLER

Bilimsel Betim:

Biryıllık veya çokyıllık otlar, nadiren çalılar. Yapraklar almaşlı, nadiren neredeyse-karşılıklı veya dairesel, genellikle sitipulsuz, basit ilâ çok bölünmüşe kadar; yaprak sapları genellikle geniş ve tabanda kınlı. Çiçekdurumu genellikle bileşik şemsiye, nadiren basit şemsiye veya top başlı veya çok indirgenmiş ve talkımlı. Bırakte ve bırakteol bulunur veya bulunmaz. Çiçekler altdurumlu, erdişi veya tek eşeyli (nadiren bitki iki evcikli). Çanak yapraklar yok veya küçük, bazen eşit değil. Taç yapraklar 5, çoğunlukla uçlarda ikiye bölünmüş içe doğru kıvrık uçlu, tümü eşit büyüklükte veya dış taç yapraklar içtekilerden daha büyük (radyant), beyaz, sarı, sarımsı-yeşil, soluk mavi veya pembe renkli. Sitamenler 5. Karpeller (l−)2; tohumtaslakları sarkık, her bölümde 1 tane; sitiluslar 2, genellikle genişlemiş tabanlı (sitilopodyum). Meyve kuru, (l−)2, olgunlukta açılmayan tipte; silindirik veya yandan ya da sırttan yassılaşmış karpeller dar veya geniş birleşme noktalarından ayrılır; tüysüz veya tüylü, pullu, kesecikli, setalı ya da dikenli; karpeller genellikle basit veya bölünmüş eksene yapışık (karpofor) olup olgunlaştığında ayrılır (karpofor bazen yoktur); her merikarp genellikle 5 birincil ve yine çoğunlukla 4 ikincil boyuna kabarık çizgili; sırttaki kabarık çizgiler bazen kanatlı veya ibikli, vadicik (valekula) ile ayrılmış; reçine kanalları hemen hemen her zaman mevcut.

 

Kaynak:

Davis PH (1972). Umbelliferae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 4: 265.

Halk Betimi:

Maydanozgiller ailesi”, tüm dünyada yayılışı bulunan tekyıllık, ikiyıllık veya çokyıllık otsu bitkileri, nadiren çalıları ve ağaçları içerer.Maydanozgiller ailesi anason, kimyon, havuç, kereviz, kişniş,dereotu, rezene ve maydanoz gibi iyi bilinen ve ekonomik açıdan önemli bitkileri içinde bulundurur. Çoğunlukla hoş kokulu ve gövdesi boşluklu bitkilerdir. Bazı türleri ise zehirlidir. Bu ailenin en belirgin karakteri basit veya birleşik şemsiye benzeri bir çiçek kuruluna sahip olmasıdır.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2015).http://www.wildflowers-and-weeds.com/Plant_Families/Apiaceae.htm, Erişim Tarihi: 19.12.2015.

Anonim 2 (2015).https://en.wikipedia.org/wiki/Apiaceae, Erişim Tarihi: 19.12.2015.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.