BORAGINACEAEHODANGİLLER

CİNSLER

BORAGINACEAE - HODANGİLLER

Bilimsel Betim:

Biryıllık, ikiyıllık veya çokyıllık otsular, nadiren küçük çalılar veya ağaçlar. Yapraklar almaşlı, sitipulsuz, basit, çoğunlukla bariz şekilde kıllı tüy örtülü. Çiçekdurumunun en uçtaki dalları talkımlı, talkım çiçekdurumları akrepsi veya ± zembereksi, veya çiçekdurumu nadiren tirsusa benzeyen. Çanak birleşik, 5-loplu (nadiren 9-loplu veya düzensiz dişli), sıklıkla çiçek açtıktan sonra uzar. Taç 5-loplu, aktinomorf veya nadiren zigomorf, genellikle belirgin tüplü ve ayası ± derin loplu; boğazı çoğunlukla 5 tırnaklı veya tüyler kümeli ya da bir zon halinde, veya düzgün ve tüysüz. Sitamenler 5, epipetal, taç lopları ile almaşlı dizilişli. Yumurtalık üstdurumlu, 4-(nadiren 2) gözlü, sitilus ginobazik (yumurtalığın tabanından çıkan sitilus), çok nadiren terminal, genellikle bölünmemiş, sitigma dümdüz veya 2(−4)-loplu. Meyve genellikle 4 fındıkçıklı, nadiren gelişememe veya indirgenme sonucu az sayıda veya 2 mantarsı merikarp ya da eriksi tipte; fındıkçıklar yassı ilâ piramitsiye kadar şekilli yumurtalık tablası üzerinde doğar, bağlı olduğu iz dar ilâ genişe kadar, alt tabanda halka veya sap mevcut veya yok, dik ilâ neredeyse yataya kadar içe doğru kıvrık gagalı veya gagasız, omurgalı veya değil, çoğunlukla tabla ve kenar boşluğuna doğru farklılaşmış; kenar bazen yayık veya içe doğru kıvrık kanada doğru uzamış, veya dikenli-çapa tüylü; yüzey düzgün veya çeşitli şekillerde süslü, tüysüz, tüylü veya çapa tüylü kabarcıklı ve/veya dikenli.

 

Kaynak:

Davis PH (1978). Boraginaceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 6: 237.

Halk Betimi:

Hodangiller ailesi”, hemen hemen dünyanın heryerinde görülebilen çalılar, ağaçlar ve otsu bitkilerden oluşur. Bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılır. Bu ailenin çoğu üyesi, silikon dioksit ve kalsiyum karbonat taşıdığından dolayı kaba tüylü yapraklara sahiptir. Bu tüyler kaşıntı ve kızarıklık gibi cilt reaksiyonlarını tetikleyebilir. Bazı türlerdeki renk pigmentleri çiçeğin yaşla birlikte kırmızıdan maviye renk değiştirmesine neden olur. Bu durum polen toplayıcıları için çiçeğin yaşlı olduğunun, polen ve nektarın tükendiğinin bir işaret olabilir. Bazı türleri azda olsa zehirli alkaloidler içerir ve sürekli kullanımla zehirlenmelere sebep olabilirler.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2015). https://en.wikipedia.org/wiki/Boraginaceae/, Erişim Tarihi: 22.12.2015.

Anonim 2 (2015). http://www.wildflowers-and-weeds.com/Plant_Families/Boraginaceae.htm/, Erişim Tarihi: 22.12.2015.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.