CARYOPHYLLACEAEKARANFİLGİLLER

CİNSLER

CARYOPHYLLACEAE - KARANFİLGİLLER

Bilimsel Betim:

Otsu bitkiler, sıklıkla odunsu. Yapraklar genellikle karşılıklı, basit, dümdüz, sitipullu veya daha çok sitipulsuz. Çiçekler aktinomorfik, genellikle erdişi, tek çiçekli veya talkım çiçek durumlarında. Çanak yapraklar 4−5, serbest veya birleşik bir tüp içinde. Taç yapraklar (0−)4−5, serbest, iç yüzünde sıklıkla tırnaklı, bazen ek yapılı (dilli, taç pullu). Sitamenler (0−)3−10. Yumurtalık üstdurumlu, 1-gözlü veya tabana yakın 2−5 göze bölünmüş, pilasenta serbest-merkezli, tohumtaslakları çok sayıda veya nadiren birkaç tane. Taç yapraklar, sitamenler ve yumurtalık bazen uzamış bir antofor (eksen) üzerinde, veya çanak yapraklar, taç yapraklar ve sitamenler nadiren ortadurumlu. Sitiluslar 2−5, serbest veya kısmen kaynaşık. Meyve genellikle sitilusların olduğu kadar çok veya iki kat fazla diş veya valf ile açılan bir kapsül, nadiren düzensiz olarak açılan tek kapsül şeklinde, nadiren düzensizce yırtılır, üzümsü veya olgunlukta kendiliğinden çatlamayan meyve. Tohumlar 1 ya da daha çok.

 

Kaynak:

Davis PH (1967). Caryophyllaceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2: 15.

Halk Betimi:

“Karanfilgiller ailesi”, dünya çapında geniş bir yayılışa sahip tekyıllık veya çokyıllık otsu bitkiler ya da nadiren çalılardan veya küçük ağaçlardan oluşur. Başta karanfil türleri olmak üzere birçok türü süs bitkisi olarak yetiştirilir ve bazı türler yaygın yabani otlardır.Güney Yarıküredeki cins ve türlerin sayısı çok az olmasına rağmen, bu aile “Antartik inciçiçeği (Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl.) adlı türü içerir ki bu türhem dünyanın en güneyinde yaşayan çiftçenekli bitkisidir hem de Antarktika’da yetişen çiçekli iki bitkiden biridir.

 

Kaynaklar:

Anonim (2015).https://en.wikipedia.org/wiki/Caryophyllaceae, Erişim Tarihi: 29.12.2015.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.