LINUML.KETEN

TÜRLER

LINUML. - KETEN

Bilimsel Betim:

Otsu bitkiler veya küçük çalılar, heterositilik (sitilusların farklı boyda olması) veya homositilik (sitilusların aynı özellikte olması) özellikte. Yapraklar dümdüz, almaşlı veya nadiren karşılıklı, sitipul bezeleri var veya yok. Çiçekler talkım çiçek durumlarından çıkar veya tek çiçekli. Çanakyapraklar 5, dümdüz. Taçyapraklar 5, serbest veya tırnaklarıyla birleşik, silik. Sitamenler 5, filamentler tabanda birleşik ve 5 küçük verimsiz sitamenlerle almaşlı dizilişli. Kapsül 5-karpelli, genellikle olgunlukta açılan meyveli ve kısa gagalı, her hücre ikincil bir perde tarafından bölünmüş. Tohumlar 10, cilâlı, yassılaşmış.

 

Kaynak:

Davis PH (1967). Linum L., Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2: 425.

Halk Betimi:

Otsu bitkilerden veya küçük çalılardan oluşan bu cins ülkemizde “keten” ismiyle bilinir ve dünyada ılıman ve neredeyse tropikal olan bölgelerde doğal olarak yetişirler. Dünyada yaklaşık 141 türü bulunan bu cinsin ülkemizde 42 türü (53 takson) bulunur. Çoğu türlerinde çiçekleri mavi veya sarı, nadiren kırmızı, beyaz veya pembedir. Keten bitkileri kumaşı, tohumu ve yağı için yaygın olarak yetiştirilir. Bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılır; “mavi keten (Linum narbonense L.)”, “Lewis’in mavi keteni (Linum lewisii Pursh.)” ve “çokyıllık mavi keten (Linum perenne L.) bu türler arasındadır.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Linum, Erişim Tarihi: 27.02.2016.

Anonim 2 (2016). https://gobotany.newenglandwild.org/genus/linum/, Erişim Tarihi: 27.02.2016.

Anonim 3 (2016). http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Linaceae/Linum/, Erişim Tarihi: 27.02.2016.

Ekim T (2012). Linum L., Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 612–615.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.