LINACEAEKETENGİLLER

CİNSLER

LINACEAE - KETENGİLLER

Bilimsel Betim:

Otsu bitkiler veya çalılar. Yapraklar almaşlı veya karşılıklı, dümdüz, sitipullar bezeli ya da değil. Çiçekler aktinomorf, erdişi, altdurumlu, talkımlı veya tek çiçekli. Çanakyapraklar 4−5, serbest. Taçyapraklar bükük, 4−5, serbest veya tırnaklarıyla birleşik, kısa ömürlü. Sitamenler 4−5, çoğunlukla birleşik küçük verimsiz sitamenli, altta kaynaşık. Tabla yok. Yumurtalık üstdurumlu, 3−5 karpelli, eksenden pilasentalanmalı. Sitiluslar 3−5. Meyve 8 veya 10 tohumlu kapsül, gözler yalancı septalarla derince ayrık.

 

Kaynak:

Davis PH (1967). Linaceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2: 425.

Halk Betimi:

Ketengiller ailesi”, tekyıllık veya çokyıllık otsu bitkilerden ve çalılardan ihtiva eden ve hemen hemen tüm dünyada yayılışı bulunan bitkilerdir. Yumuşak sapları ve kuru havalarda neredeyse kaybolabilen küçük yaprakları olmasına rağmen, bu bitkiler güneşin yükseldiği her gün buket halinde taze çiçek açarlar. Bu ailenin üyeleri binlerce yıldır insanlar tarafından kullanılmaktadır. Uzun lifleri bilinen en eski tekstil ürünü sayılan keten üretimi için kullanılır. Lifler ayrıca ağ ve halat yapımında kullanılır ve tohumlara keten tohumu yağı elde etmek için preslenir.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Linaceae, Erişim Tarihi: 24.02.2016.

Anonim 2 (2016). http://global.britannica.com/plant/Linaceae, Erişim Tarihi: 24.02.2016.

Anonim 3 (2017). http://montana.plant-life.org/families/Linaceae.htm, Erişim Tarihi: 06.04.2017.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.