OROBANCHACEAECANAVAROTUGİLLER

CİNSLER

OROBANCHACEAE - CANAVAROTUGİLLER

Bilimsel Betim:

Otsu kök-asalaksı, krolofilsiz. Gövde dik, çoğunlukla tabanda soğanlı. Yapraklar pul-benzeri çoğunlukla gövde tabanında kiremitvari. Çiçekler tek ya da tepede bırakteli başlaklar ya da salkımlar halinde, erdişi, zigomorfik, alt durumlu. Çanak aşağıda silindirik ya da çansı, 2−5-dişli, nadiren kesik ya da yanda iki parçaya yarılmış. Taç silindirik, iki dudaklı, nadiren ± 5-loplu. Sitamenler 4, didinam, sırttan bağlı. Yumurtalık üst durumlu, 1-gözlü ve çok sayıda tohumtaslaklı, genellikle 4 çepersel pilasentalı; sitilus tek, 2-loplu ya da neredeyse dümdüz sitigmalı. Meyve 2-çenetli kapsül; tohumlar çok küçük ve çok sayıda.

 

Kaynak:

Davis PH (1982). Orobanchaceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 7: 1.

Halk Betimi:

Canavarotugiller ailesi”, parazitik tek yıllık veya çok yıllık otsu veya çalımsı bitkilerden oluşan ve dünya çapında yayılış gösteren bitkilerdir. Tüm türleri (Lindenbergia Lehm. ex Link & Otto ve Rehmannia Libosch. ex Fisch. & C.A.Mey. gibi bazı cinsler hariç) diğer bitkilerin köklerine kısmen veya tamamen parazittir.. Tam parazitik olan türlerinde klorofil bulunmaz ve fotosentez yapamazlar. Çiçekleri sarımsı, kahverengimsi, morumsu veya beyaz renklerde olabilir. Bu ailenin bazı türleri ekimi yapılan endüstri bitkilerine ekonomik açıdan büyük zararlar verir. Bu bitkiler genellikle şeker kamışı, mısır, darı, sorgum, baklagiller, börülce, ayçiçeği, kenevir, domates gibi büyük ölçekli tarım ürünleriyle parazitik yaşam sürer. Gelişmekte olan ülkelerin hemen hemen her yerinde bulunan bu parazitlerin 100 milyondan fazla insanın geçimini etkilediği tahmin edilmektedir ve ürünlerin neredeyse yüzde yirmisini istila ettikleri ve öldürdükleri bilinmektedir.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Orobanchaceae/, Erişim Tarihi: 03.03.2016.

Anonim 2 (2016). http://www.wildflowers-and-weeds.com/Plant_Families/Orobanchaceae.htm/, Erişim Tarihi: 03.03.2016.

Anonim 3 (2016). http://www.first-nature.com/flowers/~orobanchaceae.php/, Erişim Tarihi: 03.03.2016.

Anonim 4 (2016). http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=10639/, Erişim Tarihi: 03.03.2016.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.