RANUNCULACEAEDÜĞÜNÇİÇEĞİGİLLER

CİNSLER

RANUNCULACEAE - DÜĞÜNÇİÇEĞİGİLLER

Bilimsel Betim:

Otsu bitkiler, nadiren odunsu tırmanıcılar. Yapraklar genellikle almaşlı ve sitipulsuz, bazen tümü tabanda, nadiren karşılıklı veya sitipullu. Çiçekler erdişi, altdurumlu, aktinomorf veya zigomorf. Çiçek örtüsü tek sıralı veya iki sıralı, segmentler genellikle serbest, içteki halkalar sıklıkla balözlü. Sitamenler genellikle çok sayıda, sarmal dizilişli, merkezcil anterler dışa dönük. Ginokeum ayrık karpelli, nadiren birleşik karpelli ya da tek karpelli. Meyve kapçık veya foliküllerden oluşan baş şeklinde, nadiren 1 foliküllü veya üzümsü.

 

Kaynak:

Davis PH (1965). Ranunculaceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1: 95.

Halk Betimi:

Düğünçiçeğigiller ailesi” çoğunluğu tekyıllık veya çokyıllık otsu bitkilerden, bazıları ise odunsu tırmanıcı bitkilerden veya çalılardan oluşur ve ılıman ve alt tropik bölgelerde geniş yayılışa sahiptir. Aconitum L. (kurtboğan), Anemone L. (Dağlalesi), Clematis L. (akasma), Consolida (DC.) Gray (mahmuzotu), Delphinium L. (hezaren), Helleborus L. (çöpleme), Trollius L. (Zarif çünkotu) gibi pek çok cins süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Çörekotu (Nigella sativa L.) tohumları, Türkiye, Hint ve Orta Doğu mutfaklarında baharat olarak kullanılmaktadır. Bu ailede, özellikle Aconitum ve Delphinium cinsi, merkezi sinir sistemini etkileyen toksik terpenoid alkaloid konsantrasyonlarını içerir. Sinir hastalıklarına karşı, antispazmodik ve sakinleştirici olarak sıklıkla kullanılırlar. Bu bitkilerin bazıları dikkatli bir şekilde dahili olarak (sadece profesyoneller tarafından!) kalp ve solunum sakinleştiricisi olarak kullanılabilir.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Ranunculaceae/, Erişim Tarihi: 30.04.2016.

Anonim 2 (2016). http://global.britannica.com/plant/Ranunculaceae/ Erişim Tarihi: 30.04.2016.

Anonim 3 (2016). http://www.wildflowers-and-weeds.com/Plant_Families/Ranunculaceae.htm /, Erişim Tarihi: 30.04.2016.

Anonim 4 (2016). https://gobotany.newenglandwild.org/search/?q=ranunculaceae/, Erişim Tarihi: 30.04.2016.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.