PRIMULACEAEÇUHAÇİÇEĞİGİLLER

CİNSLER

PRIMULACEAE - ÇUHAÇİÇEĞİGİLLER

Bilimsel Betim:

Biryıllık ilâ çokyıllığa kadar otlar, nadiren yarı çalımsılar. Yapraklar almaşlı, karşılıklı veya tabanda, sitipulsuz, basit, dümdüz ilâ nadiren derinlemesine bölünmüşe kadar. Çiçekdurumu sıkapoz veya çiçekler koltuksal, dairesel veya salkımlarda, başak, şemsiye veya salkım halinde, genellikle bırakteli, 5-parçalı (Türkiye’deki türlerde), erdişi, bazen heterositil. Taç genellikle birleşikve aktinomorf, nadiren yok. Sitamenler petal üzerinde (epipetal), taç loplarlarıylakarşılıklı.Sitaminotlar bazen mevcut. Yumurtalık genellikle üstdurumlu, serbest-merkezipilasentalanmalı. Sitigma top başlı. Meyve5-kapaklı ya da kapaklı kapsül. Tohumlar çok veya az.

 

Kaynak:

Davis PH (1978). Primulaceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 6: 111.

Halk Betimi:

Çuhaçiçeğigiller ailesi” tekyıllık veya çokyıllık otsu bitkileri içerir. Dünya çapında yaygın olmasına rağmen çoğu tür Kuzey Yarıkürenin ılıman ve soğuk bölgelerinde yetişir ve birçoğu Arktik veya Alpin'dir. Başta “yersomunu (Cyclamen L.)” ve “çuhaçiçeği (Primula L.)” cinslerine ait türler olmak üzere ekonomik değere sahip olan birçok bitki bu ailenin üyesidir ve bahçe bitkisi olarak yaygın bir şekilde kullanılır. Bunun yanı sıra, “kargaotu (Lysimachia L.)” cinsine ait türlerden sarı boya elde edilir.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016).https://en.wikipedia.org/wiki/Primulaceae /,Erişim Tarihi: 12.04.2016.

Anonim 2 (2016). http://global.britannica.com/plant/Primulaceae/ Erişim Tarihi: 12.04.2016.

Anonim 3 (2017). http://personal.denison.edu/~hauk/biol320/primulaceae.html/ Erişim Tarihi: 13.12.2017.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.