POTENTILLAL.BEŞPARMAKOTU

TÜRLER

POTENTILLAL. - BEŞPARMAKOTU

Bilimsel Betim:

Çokyıllık, nadiren biryıllık, otlar veya küçük çalılar. Yapraklar parmaksı, teleksi veya üç yapraklı. Çiçekler genellikle tepede, talkım çiçekdurumlu veya tek, 5- veya nadiren 4 parçalı. Hipantiyum yarı küremsi merkezi çiçek tablasıyla birlikte hafifçe içbükey. Ekçanak mevcut. Taç yapraklar sarı veya beyaz, nadiren kırmızımsı. Sitamenler çoğunlukta yaklaşık 20, bazen daha fazla veya az. Meyve kapçıklardan oluşan bir kapitulum. Sitilus neredeyse tepede (yumurtalığın uç kısmına yapışık), yanal veya tabanda, uzun-ipliksi veya kısa, genellikle kalınlaşmış ve bazen tabanda sivilceli, kapçıktan daha kısa veya onun kadar uzun ya da daha uzun, meyvede genellikle dökülücü.

 

Kaynak:

Peşmen H (1972). Potentilla L., Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 4: 41.

Halk Betimi:

Çokyıllık veya nadiren tekyıllık otsu bitkilerden oluşan bu cins ülkemizde “beşparmakotu” ismiyle bilinir ve dünyanın en serin ve soğuk bölgelerinde yayılış gösterir. Dünyada yaklaşık olarak 325 türü bulunan bu cinsin ülkemizde 60 türü (70 takson) bulunur. Sarı, beyaz ya da kırmızımsı renkte çiçeklere sahiptirler. Bazı türleri iltihap ve gastrointestinal (mide ve bağırsak) bozuklukların tedavisinde kullanılır. Bu bitkilerden bazıları geleneksel Çin tıbbında şeker hastalığının tedavisinde kullanılır.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Potentilla/, Erişim Tarihi: 27.05.2016.

Anonim 2 (2016). http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Rosaceae/Potentilla//, Erişim Tarihi: 27.05.2016.

Aslan S (2012) Potentilla L., Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 803–808.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.