Potentilla micrantha Ramond ex DC. Cüce Parmakotu

Potentilla micrantha Ramond ex DC. - Cüce Parmakotu

Bilimsel Betim:

Rizomlu, ülgerli, çokyıllık, kısa çiçekli gövdeli, 2−5(−10) cm. Taban yaprakları gövdeden daha uzun (5−15 cm), üç yapraklı; yaprakçıklar genişçe yumurtamsı veya tersyumurtamsı, 10−50 mm, kütdişli-testeredişli, seyrek ülgerli, üstte yeşil, altta ipeksi. Çiçekler tepede, tek veya 2- veya 3-çiçekli talkım çiçekdurumlarında. Ekçanak segmentleri ve çanak yapraklar eşit, mızraksı-yumurtamsı, 3−6 mm, sivri. Çanak yaprakların iç yüzeyi tabana doğru kırmızımsı lekeli. Taç yapraklar beyaz veya nadiren pembemsi, tersyumurtamsı, 3−5 mm, tepede derin girintili, çanak yapraklardan hafifçe daha kısa. Kapçıklar tüysüz; sitilus neredeyse tepede, kapçıktan hafifçe daha uzun.

 

Çiçeklenme zamanı: Mart−Temmuz.

Habitat (yaşam ortamı): Ormanlarda ve akarsu kenarlarında, 0−1800 m.

 

Kaynak:

Peşmen H (1972). Potentilla micrantha Ramond ex DC., Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 4: 68.

Halk Betimi:

Ülkemizde “cüce parmakotu” ismiyle bilinen bu tür, Türkiye ve Avrupa’da doğal olarak yetişir. Beyaz veya pembemsi renkte çiçeklere sahip, 10 cm’ye kadar boylanabilen çokyıllık otsu bir bitkidir. Mart ve Temmuz ayları arasında çiçek açar ve ormanlar ve akarsu kenarlarında yetişir.

 

Kaynaklar:

Anonim (2016). http://plantspedia.wikia.com/wiki/Potentilla_micrantha /, Erişim Tarihi: 31.05.2016.

Aslan S (2012) Potentilla L., Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 803–808.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.