Potentilla reptansL. Reşatınotu

Potentilla reptansL. - Reşatınotu

Bilimsel Betim:

Sürünücü sitolonlu, havlı veya tüysüz çokyıllık. Çiçekli gövdeler 30−100 cm. Yapraklar parmaksı; yaprakçıklar 5, tersyumurtamsı ilâ dikdörtgensi-tersyumurtamsıya kadar, 5−35 mm, kütdişli-dişli veya testeredişli, yoğun yatık-cılız tüylü ilâ tüysüze kadar. Çiçekler koltuksal, tek, 5-parçalı. Ekçanak segmentleri ve çanak yapraklar genellikle yumurtamsı-eliptik ve 13 mm’ye kadar uzayan. Taç yapraklar sarı, genişçe tersyumurtamsı, 7−11 mm, derin girintili, genellikle çanak yapraklardan daha uzun. Kapçıklar buruşuk; sitilus neredeyse tepede.

 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs−Ağustos.

Habitat (yaşam ortamı): Akarsu kenarları, göl kenarları ve nemli gölgeli yerlerde, 0−2300 m.

 

Kaynak:

Peşmen H (1972). Potentilla reptans L., Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 4: 64.

Halk Betimi:

Ülkemizde “reşatınotu” ismiyle bilinen bu tür, Avrasya ve Kuzey Afrika’da doğal olarak yetişir ve sonradan yayılarak dünya üzerinde birçok yerde doğallaşmıştır. Sarı renkli çiçeklere sahip, 100 cm’ye kadar boylanabilen  çokyıllık otsu bir bitkidir. Mayıs ve Ağustos ayları arasında çiçek açar ve akarsu ve göl kenarları ve nemli gölgelik yerlerde yetişir. Bitkinin köklerinden elde edilen alkoloyik özütler, yara patojenlerine karşı kısmen antimikrobiyal aktivite gösterir. Gastrointestinal (mide ve bağırsak) sistemi rahatlatmaya, iltihaplanmayı azaltmaya, hızlı iyileşmeyi teşvik etmeye, ağrıyı gidermeye, solunum hastalıklarını iyileştirmeye ve cildi rahatlatmaya yardımcı olur.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Potentilla_reptans /, Erişim Tarihi: 31.05.2016.

Anonim 2 (2016). https://gobotany.newenglandwild.org/search/?q=potentilla+reptans/, Erişim Tarihi: 31.05.2016.

Aslan S (2012) Potentilla L., Şu Eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 803–808.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.