Potentilla astracanicaJacq. Yıldız Parmakotu

Potentilla astracanicaJacq. - Yıldız Parmakotu

Bilimsel Betim:

Dik veya yükselici, ülgerli, çokyıllık; tüyler üç farklı şekilde, uzun ve kısa salgısız, ara formda salgılı. Çiçekli gövdeler 10−30(−45) cm. Yapraklar parmaksı; yaprakçıklar 5, nadiren 7, geniş tersyumurtamsı veya dikdörtgensi, 10−25(−40) × 5−20 mm, küçücük kütdişli-dişli, her iki tarafta grimsi-yeşil, uzun-ülgerli ve az sayıda daha kısa salgılı tüylü. Çiçekler talkım çiçekdurumlarında. Ekçanak segmentleri şeritsi, çanak yapraklardan daha uzun. Çanak yapraklar yumurtamsı-şeritsi, 6−8 mm, sipsivri. Taç yapraklar soluk sarı, 9−10(−12) mm. Kapçıklar belirgin az buruşuk ve kanatlı; sitilus kapçıktan kısa.

 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs−Ağustos.

Habitat (yaşam ortamı): Çayırlıklar, gölgelik alanlar, 0−1750 m.

 

Kaynak:

Peşmen H (1972). Potentilla astracanica Jacq. Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 4: 52.

Halk Betimi:

Ülkemizde “yıldız parmakotu” olarak bilinen bu tür, Türkiye, Balkanlar, Güney Rusya, Kırım ve Kafkaslar’da doğal olarak yetişir. Soluk sarı renkte çiçeklere sahip, 45 cm’ye kadar boylanabilen çokyıllık otsu bir bitkidir. Mayıs ve Ağustos ayları arasında çiçek açar, çayırlık ve gölgelik alanlarda yetişir.

 

Kaynaklar:                                                         

Anonim (2016). http://www.tubives.com/index.php?sayfa=1&tax_id=3605 /, Erişim Tarihi: 31.05.2016.

Aslan S (2012) Potentilla L., Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 803–808.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.