Potentilla argenteaL. Gümüş Parmakotu

Potentilla argenteaL. - Gümüş Parmakotu

Bilimsel Betim:

Dik veya yükselici, kaba tüylü çokyıllık bitki, 8−50 cm. Yapraklar parmaksı; yaprakçıklar genellikle 5, kamamsı ilâ tersyumurtamsıya kadar, 10−30 × 5−12 mm, çentikli-dişli ilâ az teleksiye kadar, altta kaba tüylü, üstte seyrek havlı ve yeşil. Çiçekdurumu tepede talkım şeklinde. Ekçanak segmentleri şeritsi-dikdörtgensi. Çanak yapraklar yumurtamsı-mızraksı, 2−5 mm. Taç yapraklar sarı, tersyüreksi 3,5−5 mm, genellikle çanak yapraklardan daha uzun. Kapçıklar az buruşuk; sitilus neredeyse tepede, konik altta sivilceli.

 

Çiçeklenme zamanı: Haziran−Ağustos.

Habitat (yaşam ortamı): Kayalık yamaçlar, meralar, 1100−2400 m.

 

Kaynak:

Peşmen H (1972). Potentilla argentea L., Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 4: 49.

Halk Betimi:

Ülkemizde “gümüş parmakotu” olarak bilinen bu tür, Avrupa, Türkiye ve Sibirya’da doğal olarak yetişir. Sarı renkli çiçeklere sahip, 50 cm’ye kadar boylanabilen çokyıllık otsu bir bitkidir. Haziran ve Ağustos ayları arasında çiçek açar ve kayalık yamaçlar ve meralarda yetişir. Antimikrobiyal ve antikanserojenik (kanser önleyici) aktivitelere sahip bir bitkidir.

 

Kaynaklar:                                                         

Anonim (2016). http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=286514&isprofile=1&gen=Potentilla /, Erişim Tarihi: 31.05.2016.

Aslan S (2012) Potentilla L., Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 803–808.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.