PLANTAGINACEAESİNİROTUGİLLER

CİNSLER

PLANTAGINACEAE - SİNİROTUGİLLER

Bilimsel Betim:

Otsu bitkiler ya da bodur çalılar. Yapraklar basit, genellikle tabanda rozetsi, bazen karşılıklı, demetsi veya almaşlı. Çiçekler bırakteli başaklar halinde, (2−)4-parçalı, altdurumlu, genellikle erdişi. Çanakyapraklar meyvede kalıcı. Taçyapraklar birleşik, kuruzarsı. Sitamenler taç tüpüne bağlı; filamentler uzun ve taçtan taşkın. Yumurtalık 1−4-gözlü; plasentalanma uçta ya da tabanda. Tohum taslağı 1−çok. Meyve genellikle tek kapaklı kapsül, ya da açılmayan kapalı kapçık. Tohumlar besidokulu, embiryo düz.

 

Kaynak:

Davis PH (1982). Plantaginaceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 7: 504.

Halk Betimi:

Sinirotugiller ailesi”, ılıman bölgelerde görülen otsu bitkiler, çalılar ve az da olsa sucul bitkileri içerir. Yaprakları tekçeneklilerde olduğu gibi paralel damarlanma sistemine sahiptir, ancak ana damarlar arasında ağsı damarlanma görülür. Yapraklar karşılıklı veya spiral şeklinde dizilmiştir. Çiçekleri çok çeşitli şekillerde olup genellikle iki dudaklı, dört parçalı veya oldukça küçülmüştür. Süs bitkisi olarak yaygın kullanılan “Aslanağzı (Antirrhinum L.)”, yine süs bitkisi olarak kullanımının yanı sıra aynı zamanda bünyesinde oldukça zehirli maddeler olmasına rağmen kalp ilaçlarının yapımında kullanılan “Yüksükotu (Digitalis L.)” ve tıbbi özelliklere sahip “Sinirotu (Plantago L.)” cinslerine ait bitkiler bu ailede yer alır.

 

 Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Plantaginaceae/, Erişim Tarihi: 13.02.2016.

Anonim 2 (2016). https://gobotany.newenglandwild.org/family/plantaginaceae/, Erişim Tarihi: 13.02.2016.

Anonim 3 (2016). http://www.wildflowers-and-weeds.com/Plant_Families/Plantaginaceae.htm/, Erişim Tarihi: 13.02.2016.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.