CAMPANULACEAEÇANÇİÇEĞİGİLLER

CİNSLER

CAMPANULACEAE - ÇANÇİÇEĞİGİLLER

Bilimsel Betim:

Çokyıllık, monokarpik veya biryıllık otsu bitkiler, sıklıkla kalınlaşmış rizomlu veya köklü, sütlü özsulu. Yapraklar almaşlı, sitipulsuz. Çiçekler erdişi, üstdurumlu, aktinomorf, genellikle purotandroz (erkek organlar dişi organlardan önce gelişir), nadiren ± kapalı döllenen. Çiçekdurumu 1-çok çiçekli, başak, salkım veya bileşik salkım, çiçekler sıklıkla tek, koltuksal veya terminal. Çanak tüpü yumurtalığa yapışık. Çanak 5, 8, 9 veya 10-loplu; loplar arasında tırnaklar var veya yok. Taçyaprakları birleşik, genellikle mavi veya leylak renginde, nadiren beyazımsı, 5, 8, 9 veya 10-loplu, nadiren hemen hemen tabana kadar bölünmüş, genellikle çansı, hunimsi, silindirik veya tabaksı. Yumurtalık altdurumlu, (2), 3 veya 5 gözlü. Tohumtaslakları çok sayıda. Sitamenler 5. Filamentler serbest, genellikle tabanda genişlemiş ve kirpikli. Anterler serbest veya tüp oluşturacak şekilde ± kaynaşık. Sitilus genellikle uzamış, genellikle tüylü ve 2, 3 veya 5 parçalı stigmalı. Meyve kapsül şeklinde, dik veya sarkık, tabanda 2, 3 veya 5 parçaya yarılıp açılan, tabansal, yanal (orta) veya ± uçta delikli veya kapaklı veya nadiren düzensiz biçimde yukarıdan ayrılan. Tohumlar çok sayıda, küçük, genellikle parlak.

 

Kaynak:

Davis PH (1978). Campanulaceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 6: 2.

Halk Betimi:

Çançiçeği ailesi”, otsu bitkiler, çalılar, nadiren ağaçlardan oluşan türleri içerir ve hemen hemen dünyanın her tarafında görülebilse de Kuzey Yarımküre’de daha yaygındır. Ancak Güney Yarımküre’de, Güney Afrika bu ailenin üyeleri açısından çok zengindir. Mavi, mor, kırmızı ve sarı renkli çiçeklere sahip çoğu kültür çeşidi bahçelerde büyük gösterişli çiçekleri için yetiştirilir. Bazı türleri ise geniş çeşitlilikte kimyasal bileşikler üretir. Bu bileşiklerin bazıları oldukça zehirlidir, fakat diğer bazı maddeler astım ve diğer solunum rahatsızlıklarında kullanılmıştır. İçinde barındırdığı bilinen en yaygın bileşik “lobelin”, hafif sakinleştirici etkisi bulunan nikotin benzeri bir maddedir ve bağımlılık yapıcı değildir. Bu nedenle, sigarayı bırakmak için yardımcı madde olarak kullanılma potansiyeli vardır. Ancak bu maddenin satışı birçok ülkede yeni yeni düzenlenmektedir.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2017). http://www.ucmp.berkeley.edu/anthophyta/asterids/campanulaceae.html, Erişim Tarihi: 10.04.2017

Anonim 2 (2015). https://en.wikipedia.org/wiki/Campanulaceae, Erişim Tarihi:: 29.12.2015.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.