BETULACEAEHUŞGİLLER

CİNSLER

BETULACEAE - HUŞGİLLER

Bilimsel Betim:

Yaprak döken ağaçlar veya çalılar. Tomurcuklar pullu. Yapraklar almaşlı, basit; sitipullar düşücü. Çiçekler tek eşeyli, birevcikli, dik veya asık amentumlarda (tırtılsı çiçekdurumu). Erkek amentumlar asık, çiçekler her bıraktede 3, 2−4 bırakteollü, çiçek örtüsü mevcut, sitamenler 2−4. Dişi amentumlar dik, dikdörtgensi veya silindirik, çiçekler her bıraktede 2−3, 2−4 bırakteollü; çiçek örtüsü yok. Yumurtalık 2-gözlü; her gözde 1 asık tohum taslaklı. Meyve küçük 1-tohumlu fındıksı tipte, genellikle kanatlı, 1−3 tanesi birarada yoğun kozalak benzeri veya silindirik amentumlarda birleşmiş bırakte ve bırakteolleri içeren meyve pulları üzerinde doğar.

 

Kaynak:

Davis PH (1982). Betulaceae,Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 7: 688.

Halk Betimi:

Huşgiller ailesi” yaprak döken ağaçlar ve çalılardan oluşur ve çoğunlukla kuzey yarımküreninılıman bölgelerinde yayılış gösterir, birkaç türü ise Güney Amerika’da bulunan And Dağları’na ulaşır.Bu aile yaygın olarak park ve büyük bahçelerde dikilenpopüler süs ağaçlarını içerir; birkaç türü ise özellikle pürüzsüz oldukları ve parlak renkli ağaç kabukları için tercih edilir. Huşgiller kereste üretiminde kulllanıldıkları için ekonomik değere sahiptir. Bazı türlerin (özellikle gürgen türleri) odunları sert ve ağır olduğu ve özellikle ağır aşınmalara dayanıklı oluğu için araba tekerleği, su çarkları, dişli çark, alet kolları, doğrama tahtaları ve tahta kazıkların yapımında kullanılmıştır.

 

Kaynaklar:

Anonim (2015).https://en.wikipedia.org/wiki/Betulaceae/, Erişim Tarihi: 22.12.2015.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.