CORYLUS L.FINDIK

TÜRLER

CORYLUS L. - FINDIK

Bilimsel Betim:

Dökülücü çalılar veya ağaçlar. Yapraklar basit, iki kez testeredişli. Yaprak ve çiçek tomurcukları farklı şekilli; yaprak tomurcukları sivri, çiçek tomurcukları toparlak-başlı, kenarlarda yassı, çok pullu. Erkek amentumlar sonbaharda ortaya çıkar, sarkık; çiçekler her bırakte koltuğunda tek, 4 ayrı sitamen ile birleşmiş. Dişi çiçekler dikazyumda 2 (ortadaki çiçek hamdüşen), bırakteyle taşınan, kiremitvari küremsi tomurcukla örtülü; bırakteoller mevcut; çiçek örtüsü yumurtalığın tepesi üzerinde ve belirgin değil; sitilus 2 ipliksi kırmızı sitigmalı. Meyve büyük fındıksı tipte, yuvarlak-yumurtamsı, dikdörtgensi veya yumurtamsı-dikdörtgensi, 3 bitişik bırakteolden oluşan yapraksı bir involukrumla örtülü.

 

Kaynak:

Yaltırık F (1982). Corylus L., Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 7: 685–686.

Halk Betimi:

Yaprak döken ağaçlar ve büyük çalılardan oluşan bu cins ülkemizde “fındık” ismiyle bilinir ve Kuzey Yarımkürenin ılıman bölgelerinde doğal olarak yetişir. Dünya’da yaklaşık 17 türü ve ülkemizde 3 türü (4 takson) bulunur. Bu cinsin tüm fındıkları (meyveleri) yenilebilir. Birkaç kültür türü genellikle bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Aynı zamanda geleneksel olarak çit, sepet ve teknelerin çerçevelerinin yapımında kullanılır.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Hazel/, Erişim Tarihi: 07.02.2016.

Anonim 2 (2016). http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Betulaceae/Corylus/, Erişim Tarihi: 07.02.2016.

Aksoy N (2012). Corylus L., Şu Eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 219.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.