CARPINUSL.GÜRGEN

TÜRLER

CARPINUSL. - GÜRGEN

Bilimsel Betim:

Ağaçlar veya nadiren çalılar. Yapraklar basit, iki kez testeredişli. Tomurcuklar mekiksi, sivri, sürgünlere doğru yatık. Erkek çiçekler asık amentumlardaki her bırakte koltuğunda 1; bırakteoller ve çiçek örtüsü yok. Erkek amentumlar ilkbaharda ortaya çıkar; bırakteler eninden daha uzun, tüylü. Dişi çiçekler her bırakte koltuğunda 2; bırakteoller mevcut; çiçek örtüsü küçük, düzensiz loplu, altdurumlu. Meyve fındıksı, yumurtamsı, yassılaşmış, uzunlamasına damarlı, 3-loplu veya testeredişli 3 bırakteolden oluşmuş involukrum ile çevrili.

Kaynak:

Yaltırık F (1982). Carpinus L., Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 7: 683.

Halk Betimi:

Sert odunlu küçük ağaçlardan oluşan bu cins ülkemizde “gürgen” ismiyle bilinir ve kuzey ılıman bölgelerde geniş bir yayılış gösterir. Özellikle Doğu Asya’da en yüksek tür çeşitliliğine sahiptir. Dünyada yaklaşık olarak 42 türü ve ülkemizde 2 türü (2 takson) bulunur. Sert keresteye sahip olmalarından dolayı yurtdışında “demirodun” ismi verilmiştir. Kurutulmuş halleri genellikle beyaz olduğu için dekoratif kullanım için uygundur. Ayrıca parke döşeme ve satranç taşlarının yapımında kullanılır.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Hornbeam/, Erişim Tarihi: 05.02.2016.

Anonim 2 (2016). http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Betulaceae/Carpinus/, Erişim Tarihi: 05.02.2016.

Aksoy N (2012). Caprinus L., Şu Eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 219.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.