ALNUS Mill.KIZILAĞAÇ

TÜRLER

ALNUS Mill. - KIZILAĞAÇ

Bilimsel Betim:

Yaprak döken ağaçlar veya çalılar. Tomurcuklar saplı, birkaç pullu. Yapraklar almaşlı, genellikle testeredişli veya dişli. Erkek çiçekler 4 sitamenli ve 4-loplu çiçek örtülü, her bırakte koltuğunda 3 tane ve sarkık amentumlarda yerleşmiş. Dişi çiçekler tüysüz, her bırakte koltuğunda 2 tane, dik amentumlarda yerleşmiş. Meyveli amentum yumurtamsı, kozalak şeklinde, pullar 5-loplu, odunsu, kalıcı. Meyve küçük ve yassılaşmış fındıksı tipte, çoğunlukla kanatlı.

 

Kaynak:

Yaltırık F (1982). Alnus Miller, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 7: 691.

Halk Betimi:

Ağaçlar ve çalılardan oluşan bu cins ülkemizde “kızılağaç” ismiyle bilinir ve Kuzey ılıman bölgelerde yayılış gösterir. Bazı türleri ise Orta Amerika ve Kuzey And Dağları’na kadar ulaşır. Dünyada yaklaşık olarak 44 türü ve ülkemizde 2 türü (6 takson) bulunur. Son zamanlarda yapılan klinik çalışmalarda kızılağaçtan üretilen betulin ve lupeol birleşiklerinin çeşitli tümörlere karşı etkili olduğu kanıtlanmıştır. En kaliteli elektrogitarların ahşap malzemesi 1950'lerden beri kızılağaçlardan üretilmektedir.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2015). https://en.wikipedia.org/wiki/Alder/, Erişim Tarihi: 22.12.2015.

Anonim 2 (2015). http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Betulaceae/Alnus/ Erişim Tarihi: 22.12.2015.

Aksoy N (2012). Alnus Mill., Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 218.

 

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.