MALVAL.EBEGÜMECİ

TÜRLER

MALVAL. - EBEGÜMECİ

Bilimsel Betim:

Otsu bitkiler. Ekçanak segmentleri (2-)3, şeritsi ilâ yumurtamsıya kadar veya dikdörtgensi. Taç yapraklar tepede derin girintili. Yumurtalık karpelleri çok sayıda, tek seride sitilus etrafında toplanmış, herbiri 1-tohumtaslaklı. Meyve yarılan ve çok sayıda parçalara ayrılan, 1-tohumlu. Meyve yarılan meyve tipinde olup çok sayıda olgunlukta kendiliğinden yarılıp açılmayan merikarplara (kapalı meyve) ayrılır.

 

Kaynak:

Cullen J (1967). Malva L., Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2: 404.

Halk Betimi:

Tekyıllık, ikiyıllık veya çokyıllık otsu bitkilerden oluşan bu cins ülkemizde “ebegümeci” ismiyle bilinir. Afrika, Asya ve Avrupa’da ılıman, alt tropik ve tropik bölgelerinde yaygın bir yayılış gösterir. Dünyada yaklaşık 29 türü bulunan bu cinsin ülkemizde 10 türü (10 takson) bulunur. Bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılırken bazı türleri ise tarla yabancı otudur. Anadolu’da bazı ebegümeci türleri toplanarak ıspanak gibi yemeği yapılır.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Malva/, Erişim Tarihi: 27.02.2016.

Anonim 2 (2016). http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Malvaceae/Malva/, Erişim Tarihi: 27.02.2016.

Uzunhisarcıklı E M (2012). Malva L., Şu Eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 620–621.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.