ERODIUML'HerDÖNBABA

TÜRLER

ERODIUML'Her - DÖNBABA

Bilimsel Betim:

Çokyıllık, ikiyıllık veya biryıllık otlar. Yapraklar tabanda ve (gövdeler mevcut olduğunda) gövdesel, genişliğinden daha uzun, teleksi loplu veya dilimli. Çiçekler aktinomorf veya ± zigomorf taçlı, bırakteli şemsiyelerde oluşan (bazen 2 veya 1 çiçeğe kadar indirgenmiş). Sitamenler 5, çanak yaprakların önünde; sitaminotlar 5. Balözü bezleri 5. Yumurtalık 5-loplu, uzun sitiluslu. Meyve uzun-gagalı, sitilusun dış kısmı 5 uzun kılçığa ayrılmış ve genellikle merikarplara bağlı kalır ve altta sarmal bükülüdür; kılçıklar nadiren dökülücü. Merikarplar altında 1 veya daha fazla çizgi bulunan 2 apikal olukludur.

 

Kaynak:

Davis PH (1967). Erodium L’herit, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2: 475.

Halk Betimi:

Çokyıllık, ikiyıllık, tekyıllık otsu veya yarı-çalımsı bitkilerden oluşan bu cins ülkemizde “dönbaba” ismiyle bilinir ve Kuzey Afrika, Orta Doğu, Türkiye ve Avustralya’da doğal olarak yetişir. Dünya’da 128 türü bulunan bu cinsin ülkemizde 26 türü (31 takson) bulunur. Kuş gagasına benzeyen uzun meyveleri oldukça karakteristiktir. Bazı yabani türleri ve kültür çeşitleri, bahçe sınırlarında ve kaya bahçelerinde süs bitkisi olarak kullanılmaktadır.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Erodium/, Erişim Tarihi: 13.02.2016.

Anonim 2 (2016). http://www.britannica.com/plant/storksbill, Erişim Tarihi: 13.02.2016.

Anonim 3 (2016). http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Geraniaceae/Erodium//, Erişim Tarihi: 13.02.2016.

Ekim T (2012). Erodium L’Her, Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 515–517.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.