GERANIACEAETURNAGAGASIGİLLER

CİNSLER

GERANIACEAE - TURNAGAGASIGİLLER

Bilimsel Betim:

Otlar, bazen odunsu. Yapraklar sitipullu, loplu veya dilimli. Çiçekdurumu talkım veya şemsiye veya çiçekler tek. Çiçekler üst durumlu, aktinomorf veya zigomorf. Çanak yapraklar 5, serbest. Taç yapraklar 5, serbest. Sitamenler 10 ve obdiplostemon,veya 3−5’i sitaminoda indirgenmiş. Yumurtalık üstdurumlu, 5-gözlü. Meyve yarılan meyve tipinde, 1-tohumlu beş merikarpa bölünen, sıklıkla sitilusun boylamasına bölünmesinden oluşan kılçıklarda birleşik.

 

Kaynak:

Davis PH (1967). Geraniaceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2: 450.

Halk Betimi:

Turnagagasıgiller ailesi” otsu bitkiler, odunsu çalılar ve küçük ağaçlardan (nadiren etli) oluşan, ılıman veya sıcak bölgelerde, bazıları ise tropikal bölgelerde yayılışgösteren bitkilerden oluşur.Çiçeklerinin renkleri oldukça çeşitlilik gösterir ve genellikle yaprakları loplu ya da parçalıdır. Bu ailenin üyeleri uçucu yağ üretimi ve süs bitkisi olarakyetiştirilir. Parfümlerde kullanılan “turnagagası yağı”özellikle bu ailenin içerisinde bulunan “kokulu sardunya (Pelargonium odoratissimum (L.) L'Hér.)”danve diğer bazı türlerden elde edilir. Yine bu ailede bulunan“sardunya (Pelargonium × domesticum L.H. Bailey)” en sevilen ev bitkilerinden biri olup birçok çeşidi bulunur.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Geraniaceae/, Erişim Tarihi: 13.02.2016.

Anonim 2 (2016). http://www.britannica.com/plant/Geraniaceae, Erişim Tarihi: 13.02.2016.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.