Filipendula vulgarisMoench Çayırmelikesi

Filipendula vulgarisMoench - Çayırmelikesi

Bilimsel Betim:

Dik, çokyıllık, 40−80 cm. Kök yumurtamsı yumrulu. Gövde basit, tüysüz, birkaç yapraklı. Taban yaprakları 8−25 çift büyük yaprakçıklı; büyük yaprakçıklar 0,5−2 cm, tüysüz, kenarlarda kirpikli, az teleksi ve dar dişli. Çiçekdurumu 4−10 cm, uzunluğundan daha geniş. Çanak yapraklar 1−15 mm, çiçeklenmeden sonra geriye kıvrık. Taç yapraklar 6 veya bazen 5, 4−9 mm, alt yüzeyde morumsu, kabzalı. Kapçıklar 3−4 mm, dik, havlı.

 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs−Temmuz.

Habitat (yaşam ortamı): Kuru çimenlikler, 0-1950 m.

 

Kaynak:

Peşmen H & Chamberlain DF (1972). Filipendula vulgaris Moench, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 4: 29.

Halk Betimi:

Ülkemizde “çayırmelikesi” olarak bilinen bu tür, Avrupa, Orta ve Kuzey Asya’da doğal olarak yetişir. Beyaz renkli çiçeklere sahip, 80 cm’ye kadar boylanabilen çokyıllık otsu bir bitkidir. Mayıs ve Temmuz ayları arasında çiçek açar ve kuru çimenlik alanlarda yetişir. Bitkinin çiçekleri geleneksel Avusturya tıbbında romatizma, gut ve ateş tedavilerinde kullanılır.

 

Kaynaklar:

Anonim (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Filipendula_vulgaris /, Erişim Tarihi: 26.05.2016.

Aslan S (2012) Filipendula Mill., Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 801.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.