FILIPENDULAMill.ÇAYIR KRALİÇESİ

TÜRLER

FILIPENDULAMill. - ÇAYIR KRALİÇESİ

Bilimsel Betim:

Dik rizomlu çokyıllık otlar. Yapraklar genellikle aralıklı teleksi, yaprakçıkların büyük çiftleri küçükler ile almaşlı. Çiçekdurumu çok-çiçekli bileşik salkım-talkım benzeri; bıraktesiz; çiçekler 5 veya 6-parçalı. Hipantiyum hafifçe içbükey. Ekçanak yok. Taç yapraklar çanak yapraklardan daha uzun, soluk krem, altta genellikle mor. Sitamenler 20−40. Yumurtalık üstdurumlu; karpeller 8−12. Meyve 8−12 kapçıktan oluşan bir kapitulum.

 

Kaynak:

Peşmen H & Chamberlain DF (1972). Filipendula Miller, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 4: 28.

Halk Betimi:

Çokyıllık otsu bitkilerden oluşan bu cins ülkemizde “çayır kraliçesi” ismiyle bilinir ve Kuzey Yarımkürede ılıman bölgelerde doğal olarak yetişir. Dünyada 17 türü bulunan bu cinsin ülkemizde 2 türü (3 takson) bulunur. Bazı türleri, çayırkıraliçesi (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.) gibi, hoş bir tada sahiptir, yeşil kısımlar çiçeklere benzer aromatik bir karaktere sahiptir. Çiçekler haşlanmış meyve ve reçellere eklenir ve onlara ince badem aroması verir. Bu bitkiler, bazı kelebek ve güve türlerinin larvaları tarafından besin olarak kullanılır.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Filipendula/, Erişim Tarihi: 26.05.2016.

Anonim 2 (2016). http://www.theplantlist.org/browse/A/Rosaceae/Filipendula/ / , Erişim Tarihi: 26.05.2016.

Aslan S (2012) Filipendula Mill., Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 801.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.