ASPARAGACEAEKUŞKONMAZGİLLER

CİNSLER

ASPARAGACEAE - KUŞKONMAZGİLLER

Bilimsel Betim:

Çalı, ağaç-benzeri veya çokyıllık soğanlı, kormuslu veya rizomlu otsu bitkiler; bazen tırmanıcı, yığınsı, epifit veya etli. Gövdesiz olduğundayapraklar tabanda kümelenmiş veya gövde boyunca dizilmiş, basit, almaşlı (2-sıralı veya sarmal), bazen pul-benzeri (örneğin Asparagus L., Hemiphylacus S.Watson, Ruscus L. cinsleri); kenarlar düz veya dişli; damarlanma genellikle paralel, nadiren ağsı; bazen kınlı; yaprak sapları yok veya nadiren mevcut. Çiçekdurumları salkım, bileşik salkım, başak, tek çiçekli veya şemsiyemsi; sıklıkla sıkapoz; sıklıkla bırakteli; sıpata-benzeri bırakteler yok veya 3 ve 3’ten fazla. Çiçekler erselik veya nadiren tek eşeyli (bitkiler ikievcikli, birevcikli, poligamonoikilâ poligamodioike kadar), aktinomorf veya zigomorf. Çiçek örtüsü serbest veya birleşik. Sitamen filamentleri genellikle serbest veya tabanda birleşik, bazen çiçekörtüsüne bağlı; anterler tabandan bağlı veya sırttan bağlı, içedönük; nadiren sitaminotlu (bazı Brodiaeoideae altaile üyeleri). Yumurtalık üstdurumlu veya altdurumlu; karpeller birleşik; genellikle perde üzerinde balözü bezli; 3gözlü; her gözde 1çok tohumtaslaklı; eksenden veya tepeden pilasentalanmalı. Meyve kapsül, üzümsü, eriksi veya fındıksı. Tohumlar genellikle siyah veya soluk kahverengi (örneğin bazı Lomandroideae,Nolinoideae altaile üyeleri).

 

Kaynak:

Byng JW (2014). Asparagaceae, Şu eserde: The Flowering Plants Handbook: A practical guide to families and genera of the world. Plant Gateway Ltd., Hertford, UK., s. 88.

Halk Betimi:

Kuşkonmazgiller ailesi”, binlerce tür içeren ve neredeyse dünya çapında dağılım gösteren geniş ve çok çeşitli çiçekli bitkiler ailesidir. Çoğu türü yarı-kurak veya kurak alanlarda, çoğunlukla Akdeniz ikliminde ve Güney Afrika’da yaygın şekilde görülürler. Bu ailenin üyeleri çoğunlukla soğanlı, kormlu veya rizomlu çokyıllık otsu bitkilerin yanı sıra bazı çalı ve ağaç benzeri bitkilerdir.Gıda veya özellikle süs bitkisi olarak çoğu türü kullanılır. Kuşkonmaz (Asparagus officinalis L.) Antik Yunan döneminden beri sebze olarak yetiştirilir. Başlıca popüler süs bitkileri ise “sarısabır (Agave L.), sümbül (Hyacinthus L.), müşkürüm (Muscari Mill.), tavşanmemesi (Ruscus L.), avizeağacı (Yucca L.)’dır.

 

Kaynaklar:

Anonim 1(2016).http://www.bbc.co.uk/nature/life/Asparagaceae /, Erişim Tarihi: 22.11.2016.

Anonim 2(2016).http://keyserver.lucidcentral.org/key-server/data/Asparagaceae.htm/ Erişim Tarihi: 22.11.2016.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.