AMARYLLIDACEAE NERGİSGİLLER

CİNSLER

AMARYLLIDACEAE - NERGİSGİLLER

Bilimsel Betim:

Çokyıllık veya ikiyıllık soğanlı, rizomlu veya nadiren kormlu otsu bitkiler; bazen sucul (e.g. Crinum) veya epifitik. Yapraklar aromatik (bazı Allioideae altailesi üyeleri gibi), genellikle dökülücü, şeritsi ilâ eliptiğe kadar, basit, almaşlı (2-sıralı veya helezoni); kenarlar dümdüz: yaprak sapı var ya da yok; bazen kınlı. Çiçekdurumları sıklıkla şemsiye-benzeri, tek çiçekli, simöz, başak veya bileşik salkımlı; sıkapoz: bırakteler (1−)2(az) ve/veya sıklıkla sıpata benzeri, sıklıkla tomurcukta çiçekleri saran. Çiçekler erselik, aktinomorf veya zigomorf; sıklıkla bırakteollü. Çiçek örtüsü genellikle birleşik (tabanda veya tamamen birleşik) veya serbest; bazen belirgin taççıklı (örneğin NarcissusL.), belirsiz (örneğin kısa pulların çıkıntıları) veya yok. Sitamenin filamentleri serbest veya birleşik, genellikle çiçek örtüsüne bağlı, genellikle 6, bazen (2−)3 veya 9−18 (Gethyllis L.); Anterler sırttan veya tabana yakın bağlı, içe dönük;sitaminotlar 3(−4) (örneğin Giliesia F.Muell.). Yumurtalık üstdurumlu veya altdurumlu, nadiren kısmen-altdurumlu; karpel birleşik, perde üzerinde nektaryumlar mevcut; gözler (1−)3; tohumtaslağı her gözde tek veya çok; eksenden, tabandan ve uçtan pilasentalanmalı. Meyve bölmeli kapsül veya üzümsü.

 

Kaynak:

Byng JW (2014). Amaryllidaceae, Şu eserde: The Flowering Plants Handbook: A practical guide to families and genera of the world. Plant Gateway Ltd., Hertford, UK., s. 84.

Halk Betimi:

Nergisgiller ailesi” otsu, çokyıllık ve soğanlı (nadiren toprak altı gövdeli) bitkileri içerir. Dünya üzerinde tropikal ve alt tropikal bölgelerde yetişir. Bu aile, nergis (Narcissus L.), karanergis (Sternbergia Waldst. & Kit.), kardelen (Galanthus L.), kumzambağı(Pancratium Dill. ex L.) ve gölsoğanı (Leucojum L.) gibi birçok bahçe süs bitkilerini, Amarillis (AmaryllisL.) ve kâfir zambak (CliviaLindl.) gibi saksı bitkilerini, soğan (Allium cepa L.), sarımsak (Allium sativum L.), peynir sirmosu (Allium schoenoprasum L.) ve pırasa (Allium ampeloprasum L.) gibi sebzeleri içerir. Bu nedenle ekonomik önemi vardır.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016).https://en.wikipedia.org/wiki/Amaryllidaceae, Erişim Tarihi: 27.01. 2016.

Anonim 2 (2016).http://www.plantzafrica.com/plantab/amaryllid.htm, Erişim Tarihi: 27.01. 2016.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.