ADOXACEAEMÜRVERGİLLER

CİNSLER

ADOXACEAE - MÜRVERGİLLER

Bilimsel Betim:

Çalılar, kısa boylu ağaçlar veya daha az sıklıkla çokyıllık otlar (Adoxa L., a few Sambucus L., Sinadoxa C.Y.Wu, Z.L.Wu & R.F.Huang). Yapraklar bileşik (2−3-yaprakçıklı, tekteleksi veya çift teleksi) veya basit (Viburnum L.), karşılıklı ilâ nadiren dairesele kadar; kenarları genellikle dişli veya dümdüz; damarlanma elsi ilâ teleksiye kadar; sitipullu veya değil. Çiçekdurumu terminal bileşik salkım, şemsiye, başak veya kapitulum halinde. Çiçekler 5 mm çapından küçük, erselik, nadiren tek eşeyli (Sambucus'ta ginodioik), aktinomorf. Çanak yapraklar birleşik. Taç yapraklar çoğunlukla tabanda nektarlı ve kaynaşık. Sitamenler çanak yapraklarla karşılıklı dizilişli, filamentler taç yapraklara yapışık; anterler ± tabandan bağlı, dışadönük; sitaminotlar 3−5. Yumurta, kısmen veya tamamen altdurumlu; karpeller kaynaşık; gözler 1 (Viburnum) veya 3−5; verimli tohumtaslağı göz başına 1; pilasentasyon eksensel ilâ tepesele kadar; sitilus 3−5, indirgenmiş veya yok; sitigmalar 3−5. Meyve eriksi.

 

Kaynak:

Byng JW (2014). Adoxaceae, Şu eserde: The Flowering Plants Handbook: A practical guide to families and genera of the world. Plant Gateway Ltd.,Hertford, UK., s. 508.

Halk Betimi:

“Mürvergiller”, Kuzey tropik ve ılıman bölgelerde yayılış gösteren çoğunlukla çalılar ve nadiren büyük otları içerir. Bu aile dişli yapraklar, küçük beş ya da daha nadiren dört parçalı çiçeklerin bir salkım oluşturduğu ve sonra eriksi küçük meyvelere dönüştüğü bitki türlerini içerir. “Kartopu (Viburnum L.)” türleri dışındaki türler bileşik yapraklıdır.

 

Kaynaklar:

Anonim (2015). https://en.wikipedia.org/wiki/Adoxaceae, Erişim Tarihi: 29.12.2015.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.