SAMBUCUS L.MÜRVER

TÜRLER

SAMBUCUS L. - MÜRVER

Bilimsel Betim:

Büyük özdokulu otlar veya çalılar. Yapraklar tekteleksi, karşılıklı; sitipullu veya sitipulsuz. Çiçekler çok-çiçekli bileşik şemsiye veya bileşik salkımlı talkım çiçekdurumları halinde, genellikle 5-parçalı; taç yapraklar düzenli, tabaksı; yumurtalık 3−5-gözlü; sitigmalar 3−5. Meyve eriksi.

 

Kaynak:

Chamberlain DF (1972). Sambucus L., Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 4: 542.

Halk Betimi:

Yaprak döken çalılar, küçük ağaçlar ve otsu çokyıllık bitkilerden oluşan bu cins ülkemizde “mürver” ismiyle bilinir ve Kuzey Yarımküre’de yaygın olup Güney Yarımküre’de ise Avustralya ve Güney Amerika bölgelerinde görülür. Dünyada 22 türü ve ülkemizde 2 türü (2 takson) bulunur. Almanya’da yoğurt tatlılarının içine hem çiçekleri hem de meyveleri konur. Şarap, likör ve marmelatlarda bitkinin meyveleri ve çiçekleri kullanılır, kek ve çeşniler ise meyveleri ile yapılır. Mürver yüzlerce yıldır tıbbi bitki olarak kullanılmıştır. Bazı ön çalışmalar mürverin grip tedavisi, alerjinin hafifletilmesi ve genel solunum sağlığını iyileştirmesi yönünde ölçülebilir bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Geleneksel Çin Tıbbında şarap içinde çözünmüş hali romatizma ve travmatik yaralanmalarda kullanılır.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2015). https://en.wikipedia.org/wiki/Sambucus, Erişim Tarihi: 29.12.2015.

Anonim 2 (2015). http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Sambucus, Erişim Tarihi: 29.12.2015.

Akson N (2012). Sambucus L., Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, pp. 19.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.