SANGUISORBAL.ÇAYIRDÜĞMESİ

TÜRLER

SANGUISORBAL. - ÇAYIRDÜĞMESİ

Bilimsel Betim:

Çokyıllık otlar. Yapraklar almaşlı sıklıkla rozet oluşturan, tekteleksi, tabanları kınlı ve sitipullarla yapışık. Çiçekler tepede baş-benzeri başaklarda, tek eşeyli veya erdişi. Çanak yapraklar 4; taç yapraklar 0; sitamenler 4−çok. Karpeller 3−1. Sitiluslar tepede, ipliksi, sitigmalar fırça tüylü. Meyve tek kapçık (nadiren bir grup kapçıklı), katılaşmış çanaksı hipantiyumla sarılı.

 

Kaynak:

Cullen J (1972). Sanguisorba L., Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 4: 37.

Halk Betimi:

Çokyıllık otsu bitkilerden oluşan bu cins ülkemizde “çayırdüğmesi” olarak bilinir ve Kuzey Yarımküre’nin ılıman bölgelerinde doğal olarak yetişir. Dünyada yaklaşık olarak 26 türü bulunan bu cinsin ülkemizde 4 türü (7 takson) bulunur. Küçük beyaz ya da kırmızı renkli çiçeklere sahiptirler. Bazı türleri geleneksel Asya tıbbında gastrointestinal (mide-bağırsak) rahatsızlıkların tedavisinde ve kanamayı durdurmada kullanılır.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Sanguisorba /, Erişim Tarihi: 31.05.2016.

Anonim 2 (2016). http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Rosaceae/Sanguisorba//, Erişim Tarihi: 31.05.2016.

Anonim 3 (2016). https://gobotany.newenglandwild.org/search/?q=sanguisorba/, Erişim Tarihi: 31.05.2016.

Aslan S (2012) Sanguisorba L., Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 814.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.