Sanguisorba minorScop. Kelekayağı

Sanguisorba minorScop. - Kelekayağı

Bilimsel Betim:

Gövdeler dik, (5−)10−75 cm, tüysüz, kısa havlı veya seyrek cılız tüylü, seyrek dallanmış. Alt yapraklar gövdenin tabanında rozetlerde, ± dikdörtgensi, teleksi, (7−)11−17, dairesel ilâ dikdörtgensiye ve yumurtamsıya kadar, derin testeredişli yaprakçıklı, genellikle cılız tüylü veya altta ipeksi-cılız tüylü. Üst yapraklar az sayıda, rozet yapraklara benzer ama daha az ve nispeten daha dar yaprakçıklı. Kapitulumlar ± küremsi. Çanak yapraklar yeşil, beyazımsı veya pembemsi kenarlı, yumurtamsı-dikdörtgensi, 2−3 mm. Hipantiyum sert ve fındık benzeri tüylü, buruşuk veya nasırlı yüzlü 4-köşeli meyve oluşturur.

 

subsp. balearica (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C.Navarro

Meyve yüzeyi kaba kıvrımlar ve kırışıklıklar halinde bükülmüş. Meyve 3−4 × 1,6−2,5 mm.

 

Çiçeklenme zamanı: Haziran−Temmuz.

Habitat (yaşam ortamı): Tarlalar, ormanlar, yamaçlar, 250−2100 m.

 

Kaynak:

Cullen J (1972). Sanguisorba minor Scop., Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 4: 78.

Halk Betimi:

Ülkemizde “kelekayağı” olarak bilinen bu tür, Avrupa, Kuzeybatı Afrika ve Güneybatı Asya’da doğal olarak yetişir, ve Kuzey Amerika’nın çoğu bölgesinde de doğallaşmıştır. Yeşil renkli çiçeklere sahip, 75 cm’ye kadar boylanabilen çokyıllık otsu bir bitkidir. Haziran ve Temmuz ayları arasında çiçek açar ve tarlalar, ormanlar ve yamaçlarda yetişir. Yüksek kan şekerini düşürücü etkilere sahip olmakla birlikte mide ülserine ve mantarlara karşı koruyucu etki gösterir. Ayrıca kök ve yaprakları kan durdurucu olarak da kullanılır.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Sanguisorba_minor /, Erişim Tarihi: 31.05.2016.

Anonim 2 (2016). http://www.pfaf.org/user/plant.aspx?LatinName=Sanguisorba+minor/, Erişim Tarihi: 31.05.2016.

Anonim 3 (2016). http://www.fs.fed.us/database/feis/plants/forb/sanmin/all.html/, Erişim Tarihi: 31.05.2016.

Aslan S (2012) Sanguisorba L., Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 814.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.