RUBUSL.BÖĞÜRTLEN

TÜRLER

RUBUSL. - BÖĞÜRTLEN

Bilimsel Betim:

Çalılar veya nadiren çokyıllık otlar. Gövdeler genellikle dikenli, çiçekli sürgünler genellikle uzun odunsu, bir önceki yılın büyümüş verimsiz sürgünlerinde doğmuş. Çiçekdurumu bileşik salkım. Çanak yapraklar 5, ekçanak yok. Taç yapraklar 5. Sitamenler çok, dar ortadurumlu yumurtalık bölgesinden doğmuş. Çiçek tablası kubbe şeklinde, birkaç−çok 1-tohumtaslaklı karpeller etli ve 1-tohumlu siyah veya kırmızı erikçiklere dönüşür.

 

Kaynak:

Davis PH & Meikle RD (1972). Rubus L., Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 4: 30.

Halk Betimi:

Çalılar veya çokyıllık otsu bitkilerden oluşan bu cins ülkemizde “böğürtlen” ismiyle bilinir ve Avrupa, Kuzeybatı Afrika, Batı ve Orta Asya’nın ılıman bölgeleri ile Kuzey ve Güney Amerika’da doğal olarak yetişir. Dünyada yaklaşık olarak 1494 türü bulunan bu cinsin ülkemizde 16 türü (19 takson) bulunur. Böğürtlen meyveleri çiğ olarak tüketilebildiği gibi tatlılarda, reçellerde ve jölelerde yaygın olarak kullanılır. Diyet lifi, C vitamini ve K vitamini açısından oldukça zengindir.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Rubus /, Erişim Tarihi: 31.05.2016.

Anonim 2 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Blackberry#cite_note-9 /, Erişim Tarihi: 31.05.2016.

Anonim 3 (2016). http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Rosaceae/Rubus//, Erişim Tarihi: 31.05.2016.

Anonim 4 (2016). https://gobotany.newenglandwild.org/search/?q=rubus/, Erişim Tarihi: 31.05.2016.

Aslan S (2012) Rubus L., Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 812–813.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.