RORIPPAScop.ÇAKANDURA

TÜRLER

RORIPPAScop. - ÇAKANDURA

Bilimsel Betim:

Biryıllık veya çokyıllık otsu bitkiler, tüysüz veya basit tüylü. Taçyapraklar sarı. Filamentlerde ek yapı yok. Yumurtalık çok sayıda tohumtaslaklı. Meyve küremsi ilâ şeritsiye kadar (örneğin; silikva veya silikula). Tohumlar her gözde 2 sıralı. Sitigma ± top başlı, hafifçe 2-loplu. Avrupa’da bu cinsin farklı türler arasında hibritler oluşturduğu bilinmektedir ve hatta Türkiye’de de oluşmuş olabilir.

 

Kaynak:

Coode MJE & Cullen J (1965). Rorippa Scop., Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1: 431.

Halk Betimi:

Ülkemizde “çakandura” olarak bilinen bu cins Avrupa, Türkiye, Orta Asya, Afrika ve Kuzey Amerika'da doğal yayılış gösterir. Dünyada yaklaşık 91 türü ve Türkiye'de 8 türü (10 takson) bulunmaktadır. Genellikle sarı çiçekli biryıllık veya çokyıllık bitkilerdir ve acımsı bir tada sahiptir.

 

References:

Anonim 1 (2015). https://en.wikipedia.org/wiki/Rorippa, Erişim Tarihi: 29.12.2015.

Anonim 2 (2015). http://www.pfaf.org/user/DatabaseSearhResult.aspx, Erişim Tarihi: 29.12.2015.

Anonim 3 (2015). http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Brassicaceae/Rorippa/, Erişim Tarihi: 29.12.2015.

Bağcı Y (2012). Rorippa Scop., Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 293−294.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.