RESEDAL.GERDANLIK

TÜRLER

RESEDAL. - GERDANLIK

Bilimsel Betim:

Biryıllık ilâ çokyıllığa kadar otlar. Yapraklar düz, dişli veya az tekteleksi veya derin tekteleksi. Çanak yapraklar 4−7, dökülücü veya meyvede kalıcı. Taç yapraklar 4−10, uçta sırta bağlı derin kesikli loplara bölünmüş, genişlemiş tırnaklı (tırnak ve dudağın belirgin olmadığı Reseda alba L. hariç). Sitamenler 10−40, sırtta genişlemiş bir disk üzerine bağlı. Yumurtalık 3 veya 4 kaynaşık karpelli, her biri sitigmatik loplu veya sitigmalı. Tohumlar çok sayıda, böbreksi, körfezli veya değil.

 

Kaynak:

Coode MJE (1965). Reseda L., Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1: 499.

Halk Betimi:

Ülkemizde “gerdanlık” ismiyle bilinen bu cins Akdeniz bölgesi, Güneybatı Asya, Kanarya Adaları, İberya, kuzeybatı Hindistan’a kadar doğal bir yayılış gösterir. Dünyada yaklaşık olarak 31 türü bulunan bu cinsin ülkemizde 16 türü (27 takson) bulunur. Hoş kokulu çiçeklere sahip otsu bitkilerden oluşur ve bu özelliğinden dolayı yetiştirilir. Parfüm ve kurutulmuş kokulu çiçekler yapmak için kullanılır. Roma döneminde sakinleştirici ve çürüklerin (morlukların) tedavisinde kullanılmıştır. Önceleri, M.Ö. 1000 yılına kadar “muhabbet çiçeği (Reseda lutea L.)” ve “eşekçitlimi (Reseda luteola L.)'nin köklerinden sarı boya elde edilirdi. Bu boyanın kullanımı, 20. yüzyılın başında, daha ucuz sentetik sarı renklerin kullanıma girmesiyle terkedilmiştir.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Reseda_(plant) /, Erişim Tarihi: 21.05.2016.

Anonim 2 (2016). http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Resedaceae/Reseda// , Erişim Tarihi: 21.05.2016.

Kanoğlu S S (2012). Reseda L., Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 787–788.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.