RESEDACEAEGERDANLIKGİLLER

CİNSLER

RESEDACEAE - GERDANLIKGİLLER

Bilimsel Betim:

Biryıllık ilâ çokyıllığa kadar otlar, bazen odunsu. Yapraklar almaşlı. Sitipullar çok küçük, salgılı. Çiçekler zigomorfik, salkım veya başaklarda. Çanakyapraklar 4−8, serbest. Taçyapraklar 4−10, serbest, Türkiye’deki türlerde en azından iki posteriyorsegmentgenellikle derince kesikli. Sitamenler az ilâ çoğa kadar, dış merkezli tablaya bağlı. Yumurtalıküstdurumlu, tek gözlü, 3−7 karpelli, genellikle uçta açık. Meyve genellikle açık ağızlı kapsül. Tohumlarböbreksi veya neredeyse dairesel.

 

Kaynak:

Davis PH (1965). Resedaceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkeyandthe East AegeanIslands, Edinburgh UniversityPress, Edinburgh, 1: 498–499.

Halk Betimi:

Gerdanlıkgillerailesi” Avrupa’nınılımanvealttropikbölgelerinde, BatıAsya, OrtaDoğu, DoğuAsya, Kuzey Amerika veGüneyAfrika’dayayılışgösterir. Genellikletekyıllık, ikiyıllıkveyaçokyıllıkotsunadirenodunsubitkilerdenoluşur.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://gobotany.newenglandwild.org/search/?q=resedaceae/, Erişim Tarihi: 05.05.2016.

Anonim 2 (2016).https://en.wikipedia.org/wiki/Resedaceae./ , Erişim Tarihi: 05.05.2016.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.