PYRACANTHAM. Roem.ATEŞDİKENİ

TÜRLER

PYRACANTHAM. Roem. - ATEŞDİKENİ

Bilimsel Betim:

Çalılar, genellikle dikenli. Yapraklar her dem yeşil, basit. Çiçekdurumu bileşik yalancı şemsiye. Çiçekler küçük; taç yapraklar neredeyse dairemsi, beyaz veya kremsi; sitamenler 20; yumurtalık kısmen altdurumlu, karpeller 5, karın tarafında serbest, sırt tarafında tabanda kaynaşık. Tohumtaslakları her bir karpelde 2. Meyve küçük, küremsi, kalıcı çanak yapraklı; meyve çekirdekleri 5 adet.

 

Kaynak:

Browicz K (1972). Pyracantha M. J. Roemer, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 4: 132.

Halk Betimi:

Her dem yeşil dikenli çalılardan oluşan bu cins ülkemizde “ateşdikeni” ismiyle bilinir ve Güneybatı Avrupa’dan doğuya doğru Güneydoğu Asya'ya kadar uzanan bölgede doğal olarak yetişir. Dünyada 11 türü bulunan bu cinsin ülkemizde 2 türü (2 takson) bulunur. Beyaz ya da krem renginde küçük çiçeklere ve dekoratif meyvelere sahiptirler. Bu bitkilerin dikenleri insan derisini kolayca delip geçebilir ve hafif bir iltihap ve şiddetli ağrıya neden olabilir. Bu özelliklerden dolayı, bahçe sınırlarında hem süs hem de güvenlik amaçlı kullanılmaktadırlar.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Pyracantha /, Erişim Tarihi: 31.05.2016.

Anonim 2 (2016). http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Rosaceae/Pyracantha/ /, Erişim Tarihi: 31.05.2016

Aslan S (2012) Pyracantha M. Roem., Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 808.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.