POLYGALAL.SÜTOTU

TÜRLER

POLYGALAL. - SÜTOTU

Bilimsel Betim:

Biryıllık veya çokyıllık bazen yarı çalımsı otlar. Yapraklar basit, sitipulsuz, sarmal dizilişli. Çiçekler tek bırakteli ve iki bırakteollü, tepede veya koltuksal salkımlar halinde. Çanakyapraklar 5, serbest, içteki iki sepal büyük ve taçyapraksı dıştaki üç tanesi daha küçük ve çanakyapraksı. Taçyapraklar 3, ± birleşik ve stamen tüpüne yapışık. Sitamenler 8, monadelfus. Anterler gözeneklerle açılan. Kapsül 2-hücreli, yassı, genellikle kanatlı. Tohumlar her gözde 1 adet, cılız tüylü, arilli.

 

Kaynak:

Cullen J (1965). Polygala L., Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1: 533.

Halk Betimi:

Tekyıllık ve çokyıllık otlar, çalılar, sarmaşıklar ve ağaçlardan oluşan bu cins ülkemizde “sütotu” ismiyle bilinir. Dünyanın ılıman ve tropik bölgelerinin büyük bir bölümünde yayılış gösterir. Dünyada yaklaşık olarak 623 türü bulunan bu cinsin ülkemizde 17 türü (22 takson) bulunur. “Polygala” kelimesi Antik Yunanca’da “çok süt” anlamına gelmektedir ve büyükbaş hayvanlarda sütü arttırdığı söylenmektedir. Bazı türleri kültür bitkisi olarak yetiştirilir. Bu cinsin türleri Lepidoptera (kelebek) türlerinin larvaları tarafından besin olarak kullanılmaktadır.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Polygala /, Erişim Tarihi: 07.04.2016.

Anonim 2 (2016). http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Polygalaceae/Polygala// Erişim Tarihi: 07.04.2016.

Anonim 3 (2016). https://gobotany.newenglandwild.org/search/?q=polygala / Erişim Tarihi: 07.04.2016.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.