EUONYMUSL.İĞAĞACI

TÜRLER

EUONYMUSL. - İĞAĞACI

Bilimsel Betim:

Çalılar veya küçük ağaçlar. Yapraklar genellikle karşılıklı, nadiren almaşlı veya halkalar halinde, dökülücü veya herdem yeşil. Çiçekler 4−5-parçalı. Kapsül etli, 4−5-gözlü, olgunlukta kendiliğinden çatlayan. Tohumlar kısmen veya tamamen parlak renkli, etli aril ile örtülü. E. japonicus L. fil. 6 m’ye kadar boylanan ve sürekli yeşil kalan bir ağaç türüdür. İstanbul çevresinde ve muhtemelen birçok yerde yetiştirilir.

 

Kaynak:

Coode MJE & Cullen J (1967). Euonymus L., Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2: 550.

Halk Betimi:

Yaprak döken veya her dem yeşil çalılar ve küçük ağaçlardan oluşan bu cins ülkemizde “iğağacı” ismiyle bilinir. Çoğu türü Doğu Asya’ya özgü olan ve Himalayalar’dan Avrupa, Avustralya, Kuzey Amerika ve Madagaskar’a kadar yayılan bitkilerdir. Bu cins dünyada yaklaşık 142 türe ve ülkemizde 5 türe (6 takson) sahiptir. Bahçe bitkileri arasında popüler çalılardır. Yaprak döken türleri genellikle sonbaharda parlak kırmızı yaprakları için veya dekoratif meyveleri için yetiştirilir.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Euonymus, Erişim Tarihi: 04.01.2016.

Anonim 2 (2016). http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Celastraceae/Euonymus//, Erişim Tarihi: 04.01.2016.

Aslan S (2012). Euonymus L., Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 365–366.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.