EPILOBIUML.YAKIOTU

TÜRLER

EPILOBIUML. - YAKIOTU

Bilimsel Betim:

Dik otsu çokyıllıklar. Yapraklar karşılıklı, en azından tabana yakın kısımlarda, yukarıda sarmal dizilişli veya tamamı sarmal dizilişli, nadiren dairesel dizilişli. Çiçekler tek ve koltuksal ya da basit veya birleşik bırakteli salkımlar halinde, aktinomorf veya zigomorf, 4-parçalı, hipantiyum tüpü kısa ya da yok; Çanak yapraklar serbest; taç yapraklar beyazımsı ilâ pembeye kadar veya mor, genellikle derin girintili; sitamenler 8; stigma çomaksı ilâ derince 4-çenetliye kadar; yumurtalık 4-gözlü. Meyve dar silindirik kapsül şeklinde, 4 çenetle yarılıp açılan; tohumlar 1−2 mm, sivilceli veya pürüzsüz, herbiri kalazadan gelişmiş kuş tüyü benzeri kıllı (tüy demeti-püskül).

 

Kaynak:

Chamberlain DF & Raven PH (1972). Epilobium L., Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 4: 183.

Halk Betimi:

Çoğunlukla tekyıllık veya çokyıllık otsu bitkiler ile çok azı yarı çalımsı bitkilerden oluşan bu cins ülkemizde “yakıotu” ismiyle bilinir ve tüm dünyada yaygın bir yayılışa sahiptir. Dünyada yaklaşık 222 türü bulunan bu cinsin ülkemizde 21 türü (25 takson) bulunur. Pembe, mor veya beyaz renkte çiçeklere sahip, dik gövdeleri üzerinde yaprakları genlelikle karşılıklı dizilişli çokyıllık otsu bitkilerdir. Bu cinse ait birçok tür tarla yabancı otu olarak kabul edilir. Özellikle “yakıotu (Epilobium angustifolium L.)” yeni yanmış alanları hızla örter.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Epilobium/, Erişim Tarihi: 02.03.2016.

Anonim 2 (2016). https://gobotany.newenglandwild.org/genus/epilobium/, Erişim Tarihi: 02.03.2016.

Anonim 3 (2016). http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Onagraceae/Epilobium/, Erişim Tarihi: 02.03.2016.

Okur S (2012). Epilobium L., Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 627–629.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.