ONAGRACEAEYAKIOTUGİLLER

CİNSLER

ONAGRACEAE - YAKIOTUGİLLER

Bilimsel Betim:

Otlar (Türkiye’deki türler). Yapraklar basit, karşılıklı, almaşlı, sarmal dizilişli veya almaşlı, genellikle sitipulsuz. Çiçekler tek veya yaprak koltuklarında çiftler halinde veya salkımlarda, erdişi, aktinomorf veya zayıfça zigomorf; hipantiyum tüpü sıklıkla mevcut. Çanakyapraklar 2, 4 veya 5, kapaklı. Taçyapraklar 0, 2, 4 veya 5, serbest, buruşuk veya kiremitsi, tomurcukta buruşuk değil. Sitamenler 2 veya 4 tane olup tek bir halkada veya 2 halkada 8−10 tane. Altdurumlu yumurtalık, (1−)2–4 veya 5 gözlü, her bir bölümde 1 ve birden fazla anatrop tohumtaslaklı; sitilus tek. Meyve kapsül veya kuru ve olgunlukta açılmayan; tohumlarda besidoku yok.

 

Kaynak:

Davis PH (1972). Onagraceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 4: 180.

Halk Betimi:

Yakıotugiller ailesi”, otsu bitkiler, çalılar ve ağaçlardan oluşur vekuzeyarktik bölge iletropikler arasındaki kalan her kıtada yayılış gösterir. Bu ailede yer alan bitkilerin çoğununen belirgin karakteri çiçeklerinin genellikle dört taç ve dört çanak yapraktan oluşmasıdır.Bu aile “güneşdamlası (Oenothera L.)” ve “küpe çiçeği, fuşya (Fuchsia L.)” gibi çok popüler bazı süs bitkilerini içerir. Özellikle “yakıotu (Epilobium L.)” cinsine ait türler bahçelerde ve yabani hayatta yaygın olarak karşılaşılan bitkilerdendir.

 

Kaynaklar:

Anonim (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Onagraceae/, Erişim Tarihi: 02.03.2016.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.