CORYDALISDC.KAZGAGASI

TÜRLER

CORYDALISDC. - KAZGAGASI

Bilimsel Betim:

Tüysüz, mumlu çokyıllık otsu bitkiler, Türkiye’deki türler yumrulu. Yapraklar temelde üçlü, sıklıkla daha fazla bölünmüş. Çiçekler zigomorf ve üst taç yaprak mahmuzlu, brakteollü salkımlar halinde. Tohumtaslağı çok sayıda. Meyve iki kapaklı kapsül. Tohumlar arilli.

 

Kaynak:

Davis PH & Cullen J (1965). Corydalis Medik., Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1: 238.

Halk Betimi:

Ülkemizde “kazgagası” olarak bilinen bu cins, Kuzey Yarımküre’nin ılıman bölgelerinde ve tropikal doğu Afrika’nın yüksek dağlarında doğal olarak yetişir. Dünyada yaklaşık olarak 586 türü bulunan bu cinsin ülkemizde 17 türü (25 takson) bulunur. Mavi, sarı, pembe, mor, leylak ve beyaz renklerde çiçeklere sahip, tekyıllık ve çokyıllık otsu bitkilerden oluşur. Geleneksel Çin tıbbında, bazı türler adet ağrıları, karın ve fıtık ağrılarını hafifletmek amacıyla kullanılır.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2017). http://www.uofmhealth.org/health-library/hn-2074006, Erişim Tarihi: 26.08.2017.

Anonim 2 (2017). https://en.wikipedia.org/wiki/Corydalis, Erişim Tarihi: 26.08.2017.

Anonim 3 (2017). http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Papaveraceae/Corydalis/, Erişim Tarihi: 26.08.2017.

Aslan S (2012). CorydalisVent., Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 660–662.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.