CONRINGIAHeist. ex Fabr.TELKARİOTU

TÜRLER

CONRINGIAHeist. ex Fabr. - TELKARİOTU

Bilimsel Betim:

Biryıllık, tüysüz, mumlu otsu bitkiler, yumurtamsı veya eliptik, dümdüz, gövdeyi saran yapraklı, ve sarı veya beyaz çiçekli. Çanak yapraklar dik, içteki çift kesecikli veya değil. Taç yapraklar tersyumurtamsı veya dikdörtgensi, dümdüz. Sitilus genellikle kısa; stigma yassı-top başlı veya dekurent karpel loplu. Meyve uzun, nahif silikva, gagalı veya gagasız, yuvarlak, yassı, 4-veya 8-açılı, olgunlukta kolaylıkla yarılıp açılan.

 

Kaynak:

Hedge IC (1965). Conringia Adans., Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1: 275−276.

Halk Betimi:

Tekyıllık otsu bitkilerden oluşan bu cins ülkemizde “telkariotu” ismiyle bilinir, Avrasya’da doğal olarak yetişir. Dünyada 6 türü ve ülkemizde 4 türü (4 takson) bulunur. Sarı ya da beyaz renkli çiçeklere ve yumurtamsı veya eliptik yapraklara sahiptirler.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2015). https://en.wikipedia.org/wiki/Conringia, Erişim Tarihi: 28.12.2015.

Anonim 2 (2015). http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Brassicaceae/Conringia/, Erişim Tarihi: 28.12.2015.

Mutlu B (2012). Conringia Heist. ex Fabr., Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 264−266.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.