Salvia virgataJacq. Fatmanaotu

Salvia virgataJacq. - Fatmanaotu

Bilimsel Betim:

Çokyıllık, genellikle kaba otsu bitki. Gövdeler dik, (10−)30−100 cm, üstte çok dallanmış veya dallanmamış; tüy örtüsü çeşitli, cılız tüylü ilâ kaba tüylüye kadar, salgılı veya salgısız. Yapraklar basit, gövde üzerine dizili veya nadiren tabanda rozet şeklinde, yumurtamsı-dikdörtgensi ilâ genişçe yumurtamsıya kadar, 5−30 × 2−15 cm, salgısız-cılız tüylü ve çok sayıda sapsız salgı bezeli, yüreksi, az buruşuk, kemirikli, kütdişli, testeredişli ilâ neredeyse düz; yaprak sapı 1−15 cm. Çiçekdurumu genişçe dallanmış bileşik salkım ve uzun, ± nahif ikinci dallanmalı; yalancı çevrel çiçekdurumları (vertisillasterler) 2−6-çiçekli, aralıklı, nadiren sık. Bırakteler yumurtamsı-sipsivri, 4−8 × 3,5−6 mm. Çiçek sapları 1−2,5 mm. Çanak ± tüpsü-çansı, 6−10 mm, meyvede 10−12 mm’ye kadar ve belirgin geriye kıvrık iki oluklu üst dudaklı, salgılı veya salgısız cılız tüylü. Taç menekşe-mavi ilâ leylağa kadar nadiren beyaz, 12−15 mm; tüp 7−9 mm, göbekli, pulcuklu değil, üst dudak oraksı. Sitamenler B tipinde. Fındıkçıklar yuvarlaklaşmış üçköşeli, yumurtamsı, 2,5 × 2 mm.

 

Çiçeklenme zamanı: Mayıs−Eylül.

Habitat (yaşam ortamı): Çalılıklar, ormanlar, çayırlıklar, nadas tarlalar, yol kenarları vs., 0−2300 m.

 

Kaynak:

Hedge IC (1982). Salvia virgata Jacq., Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 7: 454.

Halk Betimi:

Ülkemizde “fatmanaotu” ismiyle bilinen bu tür, Asya ve Güneydoğu Avrupa’da doğal olarak yetişir. Menekşe-mavi, leylak veya nadiren beyaz renklerde çiçeklere sahip, 100 cm’ye kadar boylanabilen çokyıllık otsu bir bitkidir. Mayıs ve Eylül ayları arasında çiçek açar ve çalılıklar, ormanlar, çayırlıklar, nadas tarlalar ve yol kenarlarında yetişir.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Salvia_virgata, Erişim Tarihi: 17.02.2016.

Anonim 2 (2016). http://www.tubives.com/index.php?sayfa=1&tax_id=8113/, Erişim Tarihi: 17.02.2016.

Celep F, Kahraman A (2012). Salvia L., Şu Eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. & Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul, s. 575–584.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.