SCROPHULARIACEAESIRACAOTUGİLLER

CİNSLER

SCROPHULARIACEAE - SIRACAOTUGİLLER

Bilimsel Betim:

Biryıllık ilâ çokyıllık otsu bitkiler, yarı çalılar,çalılar veya ağaçlar; bazen kurakçıl veya nadiren sucul (örneğin LimosellaL. cinsi). Yapraklar basit, karşılıklı, almaşlı (sarmal) veya halkalar halinde; kenarları düz veya dişli; yaprak sapı var ya da yok; sitipullar yok, bazen Buddlejeae oymağında var. Çiçekdurumu genellikle tepede tek çiçekli, salkım, talkımçiçekdurumları, başak veya tirsus; bazen bırakteli. Çiçekler erselik veya nadiren tek eşeyli(bitkilerişlev bakımındanikievcikli), genellikle zigomorf. Çanak yapraklar serbest veya birleşik, sıklıkla eşit değil. Taçyapraklar birleşik, 2-dudaklı. Sıklıkla tüpsü. Sitamenler sıklıkla 2 uzun ve 2 kısa,eşit değil, bazen eşit (örneğinBuddleja L. cinsinde), nadiren 5, genellikle filamentlertaçyapraklara yapışık; anterler içedönük; bazen sitaminotlar 5. Yumurtalık üst durumlu, sıklıkla balözü bezi tablası tabanda; karpeller bitişik, genellikle 2, bazen bazı Buddleja üyelerinde 4; gözler (1-)2(-4);tohumtaslağı her gözde 1 veya daha fazla; eksenden pilasentalanmalı veya daha az sıklıkla tepeden veya çevresel. Meyve perdeli veya bölmeli kapsül, yarılan meyve (2 kapçıklı) veya nadirenüzümsü (Dermatobotrys Bolus, Nicodemia Ten., Teedia Rudolphi, Leucocarpus D.Don) veya eriksi(örneğin birçok Myoporeae oymağı üyelerinde, Oftia Adans.).

 

Kaynak:

Byng JW (2014). Scrophulariaceae, Şu eserde: The Flowering Plants Handbook: A practical guide to families and genera of the world. Plant Gateway Ltd., Hertford, UK., s. 464.

Halk Betimi:

Sıracaotugiller ailesi”; tekyıllık veya çokyıllık otsu bitkilerden, nadiren çalılardan oluşan ve dünya genelinde geniş bir yayılışa sahiptir. Bununla birlikte, tropikal dağlarda dahil olmak üzere özellikle ılıman bölgelerdeki çeşitliliği en çoktur. Ekonomik açıdan önemli kültür bitkilerini içermez, ancak kelebek çalısı (Buddleja L.)”, “kaşık çiçeği (Diascia Link & Otto)” ve “ömürsüz çiçek (Nemesia Vent.)” gibi önemli bahçe süs bitkilerini içerir.

 

Kaynaklar

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Scrophulariaceae /, Erişim Tarihi: 11.09.2016.

Anonim 2 (2018).https://www.britannica.com/plant/Scrophulariaceae/, Erişim Tarihi: 24.02.2018.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.