POLYPODIACEAEBENLİEĞRELTİGİLLER

CİNSLER

POLYPODIACEAE - BENLİEĞRELTİGİLLER

Bilimsel Betim:

Çoğunlukla epifit veepipetrik, birkaçı karasal; pantropik. Rizomlar uzun-sürünücü ilâ kısa sürünücüye kadar, diktiyositelik, pullu; yaprak sapları tabana yakın kısımdankopup düşer veya düşmez (çoğu Grammitidoideae altailesinde), kısa filopodlar bırakarak; aya tek biçimli veya iki biçimli, çoğunlukla basit ilâaz teleksiye kadar veya tekteleksi (nadiren çok daha bölünmüş); tüysüz veya aya üzerinde kıllı ve/veya pullu; damarlar sıklıkla anastomoz veya ağsı, bazen içkin ara damarlı, veya damarlar serbest (çoğu Grammitidoideae altailesinde); tüy örtüsü çeşitli olup pullu, kıllı veya bezeli; soruslar dış yüzde (nadiren marjinal), yuvarlak ilâ dikdörtgene kadar veya eliptik, bazen uzamış, veya spor keseleri akrositikoyid, bazen derince gömülü; soruslar induzyumsuz, gençken bazen çabukça düşen pullarla kaplı, (örneğinLepisorus(J.Sm.) Ching, Pleopeltis Humb. & Bonp. cinsleri);spor keseleri 1–3sıralı, genellikle uzun saplı, sıklıklaspor keseleri veya tabla üzerinde parafizli (verimsizfilamentli); sporlar saydam ilâ sarımsıya kadar, böbreksi ve monolet (Grammitidoideae altailesinde yer almayanlarda)veya yeşilimsi ve küremsi-dörtyüzeyli, trilet (çoğu Grammitidoideae altailesinde);perin (perisiporyum) çeşitli olup genellikle ince, belirgin kanatlı değil veya ibikli.

 

Kaynak:

Smith AR & all. (2006). Polypodiaceae, Şu eserde: A classification for extant ferns, Taxon 55(3): 719.

Halk Betimi:

Benlieğreltigiller ailesi”, çoğunlukla epifit veya nadiren karasal eğreltilerden oluşur. Bu aile yağışlı iklimlerde ve çoğunlukla yağmur ormanlarında yetişir. Çiçekli bitkiler gibi damarlı sistemleri olmasına karşın üremek için tohum yerine spor üretirler. Yapraklarının alt yüzeyleri yuvarlak veya dikdörtgensi kümeler halinde spor keseleriyle (sori) sarılmış, diğer eğrelti ailelerindeki gibi koruyucu zarlarla (induzyum) sarılmamıştır. Ekonomik açıdan, bu ailenin süs bitkisi olarak yetiştiren birkaçı haricinde çok az önemi vardır.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2018). https://en.wikipedia.org/wiki/Polypodiaceae, Erişim Tarihi: 06.02.2018.

Anonim 2 (2018). https://www.britannica.com/plant/Polypodiaceae, Erişim Tarihi: 06.02.2018.

Anonim 3 (2018). https://gobotany.newenglandwild.org/search/?q=+POLYPODIACEAE+, Erişim Tarihi: 06.02.2018.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.