JUNCACEAEKOFAGİLLER

CİNSLER

JUNCACEAE - KOFAGİLLER

Bilimsel Betim:

Çokyıllık veya biryıllık otlar. Yapraklar uzun ve dar; dizilişi 1/3. Çiçekdurumu monokaziyaltalkım(bazen baş kısmında sık), genellikle çok çiçekli, nadiren çiçekler tek. Çiçekler aktinomorfik, erdişi, rüzgârla tozlaşan, genelikle purotoginoz. Çiçekörtüsü segmentleri 6 ve 2halkada, zarımsı, açık ilâ koyu kahverengiye kadar ya da otsu (Türkiye’deki türlerde). Sitamenler serbest, (l–)2halkada3 adet, anterler tabandan bağlı, içedönük. Yumurtalık üstdurumlu, üç birleşik karpelli, 1 ya da 3 gözlü; Sitigmalar 3; tohumtaslakları3 veya çok sayıda. Meyveolgunlukta yarılıp açılan, bölmelikapsül; embiryo küçük; tohumlar besidokulu, sıklıkla taban tırnaklı, besidokuhelobiyal tipte.

 

Kaynak:

Davis PH (1985). Juncaceae, Şu eserde: Davis PH (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 9: 1.

Halk Betimi:

Kofagiller ailesi”, yavaş büyüyen, rizomlu, tekyıllık veya çokyıllık otsu bitkileri içerir ve tüm dünyada özellikle sulak ve nemli alanlarda yayılış gösterir. Herdemyeşil yaprakları dik bir gövdenin üzerinde iyi gelişmiş ve tabanda kümeleşmiştir. Bu aile tipik olarak indirgenmiş bir çiçek örtüsüne sahiptir. Görünüşlerinde parlak veya gösterişli değildirler ve renkleri yeşilimsi, beyazımsı, kahverengi, mor, siyah veya zarsıdır. Bu ailenin üyelerininsulak alanlarda oluşturduğu topluluklar su kuşları için önemli bir barınak alanıdır ve ıslak alanlarda su erozyonunun önlenmesine yardımcı olurlar.

 

Kaynaklar:

Anonim 1 (2016). https://en.wikipedia.org/wiki/Juncaceae/, Erişim Tarihi: 14.02.2016.

Anonim 2 (2018). http://botit.botany.wisc.edu/courses/systematics/family_index/Family_Pages/Family_I_J_K/Juncaceae.html, Erişim Tarihi: 07.02.2018.

“ibuflora”, bitkilerin kullanımından kaynaklanan olumsuz etkilerden dolayı hiçbir sorumluluk alamaz. Bir bitkiyi tıbbi olarak kullanmadan önce her zaman profesyonellerden tavsiyeler alın ve doktorunuza danışın.
Tüm Hakları Saklıdır.